SBZ: belangen deelnemers moeten leidend zijn bij keuze contract

SBZ: belangen deelnemers moeten leidend zijn bij keuze contract

18/5/2021

De voorzitter van het bestuur van pensioenfonds SBZ heeft aangekondigd dat het pensioenfonds voorstander is van de verbeterde premieregeling. Volgens het fonds sluit deze regeling aan bij de wensen van de deelnemers. Hiermee reageert de voorzitter op uitspraken van de vakbonden FNV, CNV en VCP, waarin zij aangeven dat fondsen in beginsel voor het nieuwe contract moeten kiezen, omdat dit contract voor meer solidariteit tussen deelnemers zou zorgen. SBZ stelt echter dat pensioenfondsbestuurders de wensen van de eigen deelnemers moeten meenemen in hun keuze tussen het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling.

Het fonds werkt al sinds 2019 met een premieregeling met het zogeheten ‘collectief variabel pensioen’. Deze regeling voldoet al aan de eisen voor de verbeterde premieregeling. De afgevaardigden die namens de vakbonden in het bestuur en in het verantwoordingsorgaan zitten, waren dus al vertrouwd met de deze regeling. Zij lijken nu af te wijken van de officiële lijn van de vakcentrales.

De voorzitter van het fonds benadrukt dat de wensen en behoeften van de eigen deelnemers moeten worden betrokken in de keuze tussen de twee contracten.

Hoewel het fondsbestuur voorstander van een verbeterde premieregeling is, kunnen sociale partners of individuele werkgevers besluiten om toch te kiezen voor het nieuwe contract.

Bron: PensioenPro 17 mei 2021