Met een schone lei aan het nieuwe pensioensysteem beginnen

Met een schone lei aan het nieuwe pensioensysteem beginnen

9/12/2021

De komende 5 jaar worden alle pensioenregelingen in Nederland verhuisd: van een leeftijdsafhankelijk premiemodel naar een voor alle leeftijden gelijk premiemodel. Een grootschalige wijziging die alle werkgevers en werknemers in Nederland in meer of mindere mate zal raken.

Net als bij een ‘echte’ verhuizing is het wel prettig om alleen de spullen mee te nemen die je nog nodig hebt in je nieuwe huis en dus voor de verhuizing nog even een grote schoonmaak te houden.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de pensioenregeling van de werknemers. Maar weet je ook echt zeker dat alles correct is doorgegeven en verwerkt? Door bijvoorbeeld veranderingen in de pensioenregeling of het vertrek van de intern verantwoordelijke kan er wel eens een fout of hiaat ingeslopen zijn. Afhankelijk van het soort fout of hiaat, kan dit aanzienlijke risico’s en/of kosten met zich meebrengen, zeker als dit niet voor de ‘verhuizing’ wordt hersteld. Het is daarom belangrijk om voor de pensioenverhuizing zeker te weten dat alles goed is geadministreerd.

Wij zien in de praktijk nogal eens dat bijvoorbeeld op onderstaande punten men steken heeft laten vallen:

  • Zijn alle werknemers goed opgenomen in de pensioenadministratie?
  • En zijn de juiste aanspraken verzekerd?
  • Zijn de juiste salarisgegevens door de pensioenuitvoerder verwerkt? Ook voor complexere situaties zoals bij (onbetaald)verlof, een 30%-regelingen, variabele salarisonderdelen en oproepkrachten.
  • Zijn het personeelshandboek, de arbeidscontracten en het pensioenreglement met elkaar in overeenstemming?
  • Hoe gaat de uitvoerder om met nog lopende verzoeken tot waardeoverdracht als de pensioenregeling wordt aangepast?

In de praktijk blijk dat dit niet altijd op orde is met onnodige risico’s en mogelijk extra kosten tot gevolg.

Vaak wordt er ook niet bij stilgestaan dat moet worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder of een werknemers op een wijzigingsdatum of bij uitdiensttreding ziek was. Dat geldt ook als een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat of binnen 2 jaar ziek is geworden nadat de dienst is verlaten. Dit is belangrijk omdat deze (ex-) werknemers recht kunnen hebben of krijgen op vrijstelling van premiebetaling of een aanvulling op het inkomen uit hoofde van een verzekering. Als dit niet goed is doorgegeven kan de dekking zijn vervallen met grote financiële gevolgen voor de werkgever maar zeker ook voor de ex-werknemer of nabestaanden

De aankomende Wet toekomst pensioenen en de daarmee gepaard gaande overgang naar een nieuwe regeling kan een uitgelezen moment zijn om te zorgen voor een foutloze administratie.  Overweeg daarom op tijd of een controle op uw pensioenadministratie verstandig zou kunnen zijn. In onze praktijk zien wij ondanks alle automatiseringsslagen toch nog vaak fouten die zeker in na een transitie moeilijker te herstellen zijn. Dus: zorg voor een schone (pensioen)lei!

Graag staan wij u met raad en daad bij.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact op met Liesbeth Hufen, consultant bij Montae & Partners. Haar contactgegevens vindt u hieronder.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.