Stand van zaken Wet toekomst pensioenen

Stand van zaken Wet toekomst pensioenen

16/11/2022

Op 10 november vond het vervolg van de plenaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen plaats in de Tweede Kamer. Minister Schouten heeft tijdens dit debat de vragen van de Kamerleden uit de eerste termijn beantwoord. De eerste termijn is daarmee afgerond. Op 15 november is een besluit genomen over het vervolg van de plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Er is voor gekozen om de behandeling voort te zetten met een artikelsgewijze behandeling. Hoe dit precies gaat verlopen wordt vastgesteld in een volgende procedurevergadering. Dan zal ook duidelijk worden wanneer de één of twee dagen ingepland worden voor deze artikelsgewijze behandeling.

Enkele opvallende punten uit de plenaire behandeling van 10 november 2022:

• De minister bevestigde dat DNB de gehanteerde onderliggende datasets beschikbaar zal stellen;

• De minister gaf aan mee te willen denken in het beperken van de opheffing van de leenrestrictie;

• De minister sprak uit zich in te spannen om de groep werknemers die geen pensioenopbouw hebben zoveel mogelijk te verkleinen;

• De minister zegde toe tussentijdse monitoring te onderzoeken voor het nabestaandenpensioen;

• De minister zal met aandacht naar specifieke onderwerpen kijken, zoals het amendement voor een pauze van waardeoverdracht in specifieke situaties.

Bron: Tweede Kamer, 10 november 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.