STAR en pensioenkoepels beantwoorden vragen over voorstellen waardeoverdracht kleine pensioenen

STAR en pensioenkoepels beantwoorden vragen over voorstellen waardeoverdracht kleine pensioenen

14/1/20

In een brief van 9 januari jl. aan minister Koolmees beantwoordt de Stichting van de Arbeid (STAR) mede namens de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars nadere vragen van minister Koolmees over hun eerdere voorstellen voor de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Deze voorstellen betreffen:

  • Het vereiste dat de kleine pensioenen ontstaan zijn door baanwisseling laten vervallen, zodat ook kleine pensioenen die na een collectieve beëindiging zijn ontstaan meelopen in de automatische waardeoverdracht.
  • Een tussentijdse mogelijkheid tot afkoop van kleine nettopensioenen mogelijk te maken.

De minister heeft de partijen in september 2019 aanvullende vragen gesteld over deze voorstellen. In hun brief van 9 januari jl. geven de pensioenkoepels en de STAR een toelichting op zes onderdelen. Het gaat daarbij onder meer om de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen kleine pensioenen die door baanwisseling of collectieve beëindiging zijn ontstaan en de bijbetalingsplicht van de werkgever tegenover de verzekeraar. Ook gaan partijen in hun brief in op het passeren van de keuze voor werkgever en werknemers om de opgebouwde pensioenen achter te laten bij de oude pensioenuitvoerder en de uitvoeringskosten voor het nettopensioen.

De STAR, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars roepen minister Koolmees nogmaals dringend op zo spoedig mogelijk een positieve afweging te maken opdat op korte termijn alle knelpunten voor kleine pensioenen weggenomen kunnen worden en het proces van automatische waardeoverdracht goed kan worden ingericht.

Bron: Stichting van de Arbeid / Pensioenfederatie

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact