Stichting van de Arbeid wil gemis pensioenopbouw onder werknemers tegengaan

Stichting van de Arbeid wil gemis pensioenopbouw onder werknemers tegengaan

23/6/20

Op 17 juni 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) een ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ gepubliceerd. De STAR vindt het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Doel van het aanvalsplan is om het probleem van de witte vlek (werknemers zonder pensioenopbouw) op te lossen. Volgens de STAR bedraagt de witte vlek circa 9 à 10% van de werknemers in Nederland. Daarbij valt op dat een beperkt aantal sectoren bijdraagt in meer dan de helft van de witte vlek. Binnen de witte vlek zijn vertegenwoordigd (in absolute aantallen werknemers) vooral de sectoren arbeidsbemiddeling/uitzendbureaus, groothandel en detailhandel (niet in auto’s en motorfietsen) en dienstverlening. Bovendien betreft het vooral jonge en kleine bedrijven. Bij de geformuleerde actiepunten maakt de STAR onderscheid tussen bedrijven die niet verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds (‘ongebonden werkgevers’) en de ‘gebonden werkgevers’.

Ongebonden werkgevers

Bij de ongebonden werkgevers doet de stichting voorstellen om het pensioenbewustzijn onder werkgevers en werknemers te vergroten. Bijvoorbeeld door een campagne gericht op vergroten van het pensioenbewustzijn en via de bestaande financiële dienstverleners van werkgevers (financieel adviseurs, accountants en administratiekantoren).

Gebonden werkgevers

Voor de gebonden werkgevers richt het voorstel van de STAR zich op de cao-partijen. De vraag aan cao-partijen is om aan te sturen op betere handhaving van het verplichtstellingsbesluit. Daarnaast moeten zij bij de implementatie en uitvoering van een verplichtstellingsbesluit nieuwe ontwikkelingen in de sector in de gaten houden. Dit in samenspraak met het bedrijfstakpensioenfonds. Waar nodig dienen cao-partijen ook de werkingssfeer periodiek te actualiseren en deze goed af te stemmen met aanpalende sectoren. De STAR roept tot slot specifiek de uitzendbranche op om de wachttijd in pensioenregelingen zo veel mogelijk te beperken.

Bron: Stichting van de Arbeid

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact