Werktijdverkorting: tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Werktijdverkorting: tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

19/3/20

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Effecten op pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen

Let op: in deze tijden van crisis volgen ontwikkelingen elkaar in korte tijd op. Dit artikel is op basis van de stand van 18 maart 2020.

Als gevolg van het coronavirus hebben vele bedrijven minder werk voor hun medewerkers. Bij calamiteiten kunnen werkgevers normaliter werktijdverkorting (WTV) aanvragen. Bij WTV krijgt een werkgever een tijdelijke WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren van zijn werknemers. Op 17 maart 2020 heeft de regering bekendgemaakt dat zij vanwege de uitzonderlijke omstandigheden de WTV intrekt en een tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) instelt. In dit artikel informeren wij u wat de NOW inhoudt en wat de impact is op de pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Wat houdt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in?

Een werkgever die te maken heeft met meer dan 20% omzetdaling kan gebruik maken van deze regeling. Bij 100% omzetdaling, kan de overheid tot maximaal 90% van de loonsom vergoeden. Bij een lagere omzetdaling, is de vergoeding vanuit de overheid ook lager. De werkgever kan dit opgeven in de aanvraag voor de NOW. De NOW kan voor 3 maanden worden aangevraagd en daarna voor maximaal 3 maanden worden verlengd. Dit speelt al voor omzetdaling vanaf 1 maart.

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de NOW is dat er geen medewerkers worden ontslagen. Ook moet een werkgever het loon van de medewerkers volledig doorbetalen.

Dit is anders dan in de reguliere regeling van de WTV. Hierbij kan de werkgever  het salaris verlagen naar 90% voor het gedeelte waarvoor WTV is aangevraagd óf het dienstverband zelfs gedeeltelijk (tijdelijk) beëindigen. De reeds gedane aanvragen voor de WTV worden omgezet naar deze noodmaatregel. Als een werkgever al een WTV-vergunning heeft, dan blijft deze wel doorlopen tot de einddatum. Als de werkgever deze wil verlengen, dan wordt het omgezet in een NOW.

Hier vindt u meer informatie over deze noodmaatregel:

Rijksoverheid: aanvragen werktijdverkorting en ww uitkering personeel

Rijksoverheid: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Wat gebeurt er met de pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsregelingen tijdens een periode van NOW?

Tijdens de periode van NOW wordt de medewerker niet ontslagen en wordt het loon volledig doorbetaald. Dat betekent dat er geen gevolgen zijn voor pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Moet de pensioenpremie en de premie voor arbeidsongeschiktheidsregelingen doorbetaald worden?

Omdat er geen gevolgen zijn voor de pensioenopbouw of het arbeidsongeschiktheidspensioen, betekent dat dus ook dat de kosten voor deze verzekeringen (en andere secundaire arbeidsvoorwaarden) door blijven lopen. De tegemoetkoming vanuit de overheid ziet toe op de loonsom en niet op kosten van dergelijke verzekeringen en toezeggingen.

Indien de werkgever niet in staat is om de premies voor pensioen- of arbeidsongeschiktheidsregelingen te betalen, kan er gekeken worden naar of betalingsafspraken met het pensioenfonds of de verzekeraar. Eventueel kunnen regelingen aangepast worden, maar dan met instemming van de medezeggenschap en de medewerkers zelf. Sommige pensioenregelingen geven de mogelijkheid tot een eenzijdige wijziging bij ‘zwaarwegende belangen’. Of een beroep op deze bepaling mogelijk is, hangt af van de omstandigheden bij de werkgever. Maar bij noodsituaties waarbij werkgevers in financiële problemen komen, is het in elk geval een optie om nader te bekijken.

Deeltijd-WW en Werktijdverkorting

Werktijdverkorting is wat anders dan deeltijd-WW. Deeltijd-WW is een tijdelijke maatregel die de Minister van SZW kan nemen in tijden van crisis. Deze maatregel was van kracht in de crisistijd per 1 april 2009. Werktijdverkorting is momenteel in de coronacrisis niet van kracht, omdat de NOW hiervoor in de plaats is gekomen. Omdat de NOW per definitie een tijdelijke maatregel is, is het mogelijk dat op termijn de andere regelingen weer van toepassing worden. Deze kunnen wel gevolgen hebben voor pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw adviseur van Montae & Partners of met Liesbeth Hufen.

liesbeth.hufen@montaepartners.nl  

+31 (0)6 252 459 89

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact