Toelichting AFM op specifieke onderdelen SFDR

Toelichting AFM op specifieke onderdelen SFDR

5/1/2022

De AFM heeft in een nieuwsbericht een toelichting gegeven op specifieke onderdelen van de SFDR-verordening. Het betreft een toelichting op:

  • de wijze waarop het principal adverse impact statement (verklaring over het voorkomen van eventuele negatieve effecten op duurzaamheid) voor de moedermaatschappij van een groep van ondernemingen moet worden gehanteerd;
  • wat verstaan moet worden onder promotie van ecologische en sociale kenmerken van een product;
  • de wijze waarop beleggingsondernemingen aan de transparantievereisten én de verplichting tot het naleven van vertrouwelijkheid kunnen voldoen bij individueel vermogensbeheer;
  • het moeten voldaan aan alle SFDR-vereisten door beheerders en beleggingsinstellingen die vallen onder het registratieregime en beheerders en hun beleggingsinstellingen uit derde landen die via een nationale regeling de markt van een EU-lidstaat willen betreden.

Bron: AFM, 24 december 2021