Toelichting over evenwichtige belangenafweging voor verbetering vatbaar

Toelichting over evenwichtige belangenafweging voor verbetering vatbaar

12/1/2022

Uit een onderzoek onder 50 pensioenfondsen volgt, dat de toelichtingen in jaarverslagen over de evenwichtigheid van het gevoerde beleid over het algemeen beperkt zijn. Dit onderzoek is gepubliceerd in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.


Volgens de auteurs Kevelam en Laning zijn deze toelichtingen voor verbetering vatbaar. Dit ziet met name op de verantwoording door het bestuur zelf. De grote meerderheid (70%) van de pensioenfondsen heeft in het jaarverslag 2020 geen toelichting ten aanzien van de evenwichtige belangenafweging opgenomen, of alleen een korte vermelding dat het beleid evenwichtig is. Van de onderzochte fondsen die wel een kwalitatieve duiding van de evenwichtige belangenafweging hebben opgenomen, ontbreekt kwantitatieve informatie. Bovendien is de toelichting van intern toezichthoudend organen en verantwoordingsorganen beknopt.


De onderzoekers pleiten ervoor om in de Pensioenwet op te nemen dat pensioenfondsen in hun bestuursverslag de evenwichtige belangenafweging expliciet dienen toe te lichten.


Bron: mab-online.nl, 16 december 2021.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.