Toenemende zorgplichten voor pensioenfondsen door hervorming pensioenstelsel

Toenemende zorgplichten voor pensioenfondsen door hervorming pensioenstelsel

23/11/2021

Met de hervorming van het pensioenstelsel krijgen pensioenuitvoerders meer civielrechtelijke zorgplichten. Eén van de voorgestelde wijzigingen van de Pensioenwet betreft een wettelijke verplichting voor pensioenuitvoerder om hun deelnemers te begeleiden bij het maken van keuzes binnen hun pensioenregeling. Deze nieuwe verplichting is volgens de wetgever nodig omdat deelnemers steeds meer keuzemogelijkheden krijgen. Combinaties van die keuzes maakt het voor deelnemers moeilijk om de gevolgen daarvan te doorzien.

De nieuw te introduceren zorgplicht om deelnemers te begeleiden bij het maken van keuzes in hun pensioen werkt naar verwachting ook door in de civielrechtelijke zorgplichten van pensioenuitvoerders, schrijft Peggy Bracco Gartner, docent bij de Universiteit Leiden. De civielrechtelijke zorgplicht wordt gebaseerd op het principe van redelijkheid en billijkheid.

Pensioenuitvoerders zullen bij het vormgeven van keuzebegeleiding dus niet alleen naar de Pensioenwet en de regelgeving van toezichthouder AFM moeten kijken, maar ook rekening moeten houden met hun verplichtingen op basis van het civiele recht. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de bijzondere zorgplicht die geldt voor banken.  

Bron: Leiden Law Blog, 8 november 2021

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.