Toezichtsagenda AFM 2020: extra aandacht voor pensioen

Toezichtsagenda AFM 2020: extra aandacht voor pensioen

21/1/20

In de toezichtsagenda van de AFM, die op 16 januari jl. is gepubliceerd, staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Structurele bescherming van consumenten voor kredieten en pensioenen.
  • Uitbreiding kapitaalmarkt vraagt om verhoogde toezichtsinspanningen.
  • Herijkte AFM-strategie voor 2020-2022. Deze bouwt voort op de versterking van toezicht in de afgelopen jaren.

 De AFM maakt als adviserend lid deel uit van de Stuurgroep Uitwerking Pensioenakkoord. De AFM maakt zich er in 2020 hard voor dat de financiële positie van deelnemers na pensionering aansluit bij hun verwachtingen. Zij brengt dit onderwerp ook in de stuurgroep in.

De benodigde aansluiting vereist dat informatie, keuzebegeleiding en producten passend zijn. Als instrument benut de AFM het toezicht op de kwaliteit van de informatie, die pensioenfondsen aan hun deelnemers verstrekken.

Bron: AFM

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact