Transitieperiode en beleggingsbeleid pensioenfondsen

Transitieperiode en beleggingsbeleid pensioenfondsen

21/6/2022

Naar verwachting zal de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023 van kracht worden. Dan start ook de transitieperiode. Heeft die transitieperiode invloed op het beleggingsbeleid? Pensioenfondsen kunnen hun beleggingsbeleid alvast aanpassen aan het beleggingsbeleid dat men na het invaren zal voeren. Daarbij moeten wel de belangen van de betrokken (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zorgvuldig afgewogen worden. Belangrijk is dat pensioenfondsen geen besluiten hoeven te nemen, maar dit desgewenst wel kunnen. Eventueel te maken keuzes zullen afhankelijk zijn van onder meer de hoogte van de dekkingsgraad, de risicohouding van de deelnemers, het toekomstige beleggingsbeleid en herverdelingseffecten.

Bron: Financial Investigator, 15 juni 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.