Uitstel RTS regels voor duurzame financiering voor vermogensbeheerders naar 1 juli 2022

Uitstel RTS regels voor duurzame financiering voor vermogensbeheerders naar 1 juli 2022

14/7/2021

In een brief van de Europese Commissie (EC) aan het Europese Parlement blijkt dat de tweede fase van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moet worden uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit uitstel is volgens de EC nodig omdat anders belanghebbenden op het laatste moment moeten voldoen aan deze regelgeving, terwijl de gedetailleerde richtlijnen van de technische standaarden, Regulatory Technical Standards (RTS) ontbraken.

De SFDR is per 10 maart 2021 in werking getreden en legt aanvullende eisen op over informatieverschaffing over de duurzaamheid van beleggingen. Deze eisen gelden voor aanbieders van beleggingsproducten als ook voor pensioenuitvoerders. De gedetailleerde richtlijnen van de RTS zouden later worden gepubliceerd. Regelgevers hadden meer tijd nodig voor de uitwerking hiervan.

Het plan is nu om alle 13 technische reguleringsnormen te bundelen in één enkele gedelegeerde handeling en de ingangsdatum van 1 januari 2022 met zes maanden uit te stellen tot 1 juli 2022.

Bron: Reuters, 9 juli 2021