Uitwerking pensioenakkoord: opluchting bij onderhandelaars en eerste reacties

Uitwerking pensioenakkoord: opluchting bij onderhandelaars en eerste reacties

16/6/20

Kabinet en sociale partners hebben afgelopen vrijdag de laatste hand gelegd aan de uitwerking van het pensioenakkoord. De achterbanraadpleging van diverse partijen loopt nog. Aanstaande vrijdag is de uitkomst waarschijnlijk duidelijk. De insteek is dat minister Koolmees de ministerraad dan bijpraat. De Tweede Kamer ontvangt de beloofde hoofdlijnennotitie nog voor het zomerreces. In dit artikel hebben wij de belangrijkste afspraken op een rijtje gezet met de kennis van nu.

Inmiddels komen van verschillende kanten de eerste reacties op de uitwerking binnen. Hieronder geven wij er een aantal weer.

Volgens VNO NCW komt er nu een einde aan de al jarenlang oplopende pensioenpremies, terwijl er een perspectief blijft op een koopkrachtig pensioen. FNV is verheugd met het akkoord, omdat dit pech- en gelukgeneraties voorkomt. CNV voegt daaraan toe, dat een eerlijke modernisering van het pensioenstelsel met de huidige uitwerking van het akkoord is gelukt. Deze vakbond heeft inmiddels ingestemd met de uitwerking. De VCP is verrast dat sprake is van een akkoord over de uitwerking. Hiervan is pas sprake als de achterban ermee heeft ingestemd. Vooral een adequate compensatie voor werknemers vraagt volgens deze vakbond nog de nodige aandacht.

De Pensioenfederatie is blij dat het kabinet en sociale partners de uitwerking van het Pensioenakkoord gezamenlijk hebben afgerond. Zij wijst op de noodzaak om het bestaande stelsel aan te passen en duurzaam en houdbaar te maken. Het nieuwe pensioenakkoord combineert het behoud van de sterke onderdelen van het pensioenstelsel behouden en biedt ook een nieuw perspectief.

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat sprake is van benadeling van werknemers die al aan een beschikbare premieregeling deelnemen. Reden is de invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie voor nieuwe en bestaande beschikbare premieregelingen. Voor bestaande regelingen geldt dit alleen voor werknemers die deelnemen vanaf de start van het nieuwe pensioenstelsel. Voor huidige werknemers blijft het huidige systeem ongewijzigd. Werkgevers moeten hierdoor twee pensioenregelingen aanbieden: een voor bestaande en een voor nieuwe werknemers. Dit leidt volgens het verbond tot onnodig hoge kosten en onnodig complexe en niet uit te leggen regelingen. Het Verbond stelt dan ook een aanpak voor waarbij de huidige premieregelingen ongewijzigd blijven.

Emiritus hoogleraar Bernard van Praag hekelt op economenplatform MeJustice het pensioenakkoord. Volgens hem leidt de pensioenhervoming tot een verdere afbrokkeling van het vertrouwen van werknemers in het pensioenstelsel. Individuele potjes leiden tot een ‘ieder voor zich’-mentaliteit. Marieke Knoef, hoogleraar economie aan Universiteit Leiden, geeft over het uitstellen van de pensioenkorting in 2021 aan, dat als het nog lang economisch slecht blijft gaan, een korting op termijn toch onvermijdelijk is.

Bron: Pensioenpro, MeJudice.nl en NOS

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact