Update DNB-maatregelen COVID-19

Update DNB-maatregelen COVID-19

7/4/20

Op 6 april 2020 heeft DNB een nieuwsbericht uitgebracht met een update van de maatregelen voor pensioenfondsen als gevolg van de corona-pandemie. DNB geeft aan dat het cruciaal is dat de financiële sector goed blijft functioneren. In de eerste plaats raakt de coronacrisis de bedrijfsvoering van de financiële instellingen zelf door de praktische beperkingen waar de instellingen mee te maken hebben. Veel medewerkers werken vanuit huis, business continuity plannen zijn geactiveerd. Voorts heeft DNB het toezichtscontact met de financiële instellingen geïntensiveerd. DNB vraagt financiële instellingen tijdig eventuele problemen bij de toezichthouder te melden. Onderstaand een samenvatting van de maatregelen die DNB tot dusverre heeft genomen:

  • DNB verleent pensioenfondsen uitstel van 3 maanden om jaarstaten in te dienen, i.c. tot 30 september 2020.
  • Pensioenfondsen kunnen uitstel aanvragen voor het indienen van maand- en kwartaalrapportages. DNB gaat welwillend om met zo’n uitstelverzoek.
  • DNB heeft bij pensioenfondsen bepaalde onderzoeken (bijvoorbeeld on-site onderzoeken) geannuleerd en de betreffende pensioenfondsen hier over geïnformeerd.
  • DNB herprioriteert de toezichtactiviteiten als gevolg van de coronacrisis. In het toezicht ligt nu de focus op business continuity management, cyberrisico’s en beheersing van de gevolgen van onrust op de financiële markten (impact dekkingsgraad, herbalanceringsbeleid, liquiditeitsmanagement).
  • Voortzetting collectief onderzoek van DNB naar Informatiebeveiliging en Uitbesteding.
  • Wekelijkse publicatie van rentetermijnstructuur inclusief UFR door DNB. Bepaling actuele waarde pensioenverplichtingen blijft op basis van de ultimo maandcurve.
  • DNB heeft er begrip voor dat pensioenfondsen onder de huidige uitzonderlijke marktomstandigheden legitieme redenen hebben om tijdelijk van het strategische beleggingsbeleid af te wijken. Besluitvorming hierover moet goed gefundeerd en gemotiveerd zijn.
  • De invoering van de NOW verlicht (tijdelijk) liquiditeitsproblemen van werkgevers. DNB wil dat pensioenfondsen zich maximaal blijven inzetten voor het incasseren van pensioenpremies bij werkgevers die gebruikmaken van de NOW. DNB heeft daarbij oog voor situaties waarbij pensioenfondsen binnen de wettelijke kaders betalingsuitstel geven.

Bron: DNB

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact