Vakbonden stellen verruimde vroegpensioenregelingen voor

Vakbonden stellen verruimde vroegpensioenregelingen voor

2/6/20

De economische problemen die ontstaan door de coronacrisis hebben tot gevolg dat veel bedrijven personeel moet ontslaan. In de komende maanden overlegt de regering met de sociale partners op welke manier zoveel mogelijk werkgelegenheid kan worden behouden.

De vakbonden stellen als maatregel voor om de boete die werkgevers moeten betalen als zij personeel voor de AOW-leeftijd met pensioen laten gaan, te schrappen. In het pensioenakkoord wordt al voorgesteld om die boete voor zware beroepen te schrappen. FNV geeft nu aan dat wat hen betreft die boete in zijn geheel wordt geschrapt. Op die manier hoeven werkgevers minder jongere werknemers te ontslaan. Verschillende economen wijzen erop deze maatregel in het verleden niet heeft gewerkt. Een maatregel die volgens hen wel werkt, is extra omscholing. Op die manier worden mensen van werk-naar-werk geholpen.

Een andere maatregel die mogelijk wel werkt is het zogeheten generatiepact. Dit zijn afspraken tussen vakbonden en werkgevers dat een werknemer voordat hij met pensioen gaat, 80 procent gaat werken met behoud van 90 procent van het oorspronkelijke loon en behoud van volledige pensioenopbouw. Hierdoor kunnen oudere werknemers hun kennis doorgeven en hebben werkgevers lagere loonkosten. Economen pleiten ervoor om dat voor iedereen mogelijk te maken, en het niet af te laten hangen van de vraag of het in een cao is opgenomen.

Bron: Trouw

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact