Veel aandacht voor pensioenen in actieplan Europese Commissie

Veel aandacht voor pensioenen in actieplan Europese Commissie

29/9/20

De Europese Commissie heeft op 24 september jl. een nieuw actieplan gepubliceerd met voorstellen om de kapitaalmarktunie te versterken. In het actieplan besteedt de Europese Commissie ook aandacht aan pensioenen.

Belangrijk uitgangspunt is dat de soevereiniteit van lidstaten op het gebied van pensioenen onaangetast blijft. Wel wijst de Europeses Commissie erop dat kapitaalgedekte pensioenen niet alleen van belang zijn voor opbouw van voldoende reserve voor de oude dag, maar dat zij ook van belang zijn voor verdere ontwikkeling van kapitaalmarkten in Europa. De Europese Commissie doet daarom verschillende aanbevelingen. Deze zijn vooral gericht aan landen waar het pensioen nu nog vooral op basis van omslag wordt gefinancierd.

Het actieplan geeft aan dat de Europese Commissie voor pensioen een aantal acties gaat ondernemen:

• Er wordt gewerkt aan het inrichten van een Europees 'pension dashboard'. Dit moet burgers in staat stellen om informatie te krijgen over de dekking en toereikendheid (adequacy) van pensioenen per lidstaat. Het doel is om lidstaten waar nodig aan te sporen om meer te sparen ten behoeve van het pensioen.

• Er komt extra aandacht voor de verdere ontwikkeling van nationale pensioenregisters. In veel andere EU landen ontbreekt een dergelijk register nog. Het doel van het pensioenregister is om op termijn de pensioenopbouw in de 1e, 2e en 3e pijler zichtbaar te maken voor de burger. Ook wordt aangegeven dat wordt gekeken naar het verder bouwen aan een grensoverschrijdend Europees pensioenregister.

Bron: Europese Commissie / Pensioenfederatie

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact