Veel pensioenfondsen begonnen met vaststellen risicohouding

Veel pensioenfondsen begonnen met vaststellen risicohouding

14/3/2023

Veel pensioenfondsen zijn al gestart met het proces om de risicohouding van deelnemers te bepalen. De risicohouding is belangrijke input bij de vormgeving van het pensioencontract onder het nieuwe pensioenstelsel. De vaststelling en toetsing van de risicohouding geschied in vier fasen:

1. Uitvoeren risicopreferentieonderzoek.

2. Vaststellen risicohouding, uitgedrukt in wettelijke maatstaven op basis van input uit risicopreferentieonderzoek, deelnemerskenmerken en wetenschappelijke inzichten.

3. Vertalen van risicohouding in strategisch beleggingsbeleid en toedelingsregels.

4. Jaarlijks toetsen van de risicoblootstelling aan de risicohouding.

Aandachtspunten die DNB onder meer meegeeft ten aanzien van het vaststellen van de risicohouding zijn dat de cohortgrootte moet worden onderbouwd en dat verschillende deelnemersgroepen met elk hun eigen risicohouding gedefinieerd kunnen worden op basis van andere karakteristieken dan leeftijd. Dit laatste om te borgen dat recht wordt gedaan aan de individuele risicopreferentie.

Bron: DNB, 8 maart 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.