Vermogensbeheerders worstelen met SFDR classificatie in matchingportefeuille

Vermogensbeheerders worstelen met SFDR classificatie in matchingportefeuille

20/4/21

De nieuwe Europese verordening, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), is op 10 maart 2021 in werking getreden. Pensioenfondsen die gekozen hebben voor het promoten van duurzaamheid (artikel 8 SFDR), kunnen een portefeuille hebben voor de renteafdekking (matchingportefeuille), dat juist niet duurzaam is (artikel 6/7 SFDR). De vraag is hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Kan een fonds een kiezen voor artikel 8, een lichtgroene regeling, als een groot deel van de beleggingsportefeuille, ongeveer 50% grijs is? Het is onduidelijk waar de grens ligt tussen artikel 6 (grijs) en artikel 8 (lichtgroen). Hoeveel groene obligaties moet je in portefeuille hebben, voordat het een artikel 8 wordt? Heel veel vragen, waaruit blijkt dat de uitwerking van de SFDR nog niet duidelijk is. Ook de toezichthouder (AFM) kan nog geen antwoord geven op de vraag of er wordt opgetreden tegen fondsen die hun regeling als artikel 8, lichtgroen hebben geclassificeerd, terwijl hun matchingportefeuille artikel 6, grijs is. De toezichthouder wijst er wel op dat bij de keuze voor de SFDR classificatie van de pensioenregeling niet alleen de matchingportefeuille relevant is. Als de regeling onder artikel 8 valt, betekent dat niet dat deze volledig duurzaam hoeft te zijn. Het betekent slechts dat de regeling wordt gepromoot als een product met duurzame kenmerken. Het pensioenfonds moet transparant zijn over wat die kenmerken precies zijn, aldus de toezichthouder.

Bron: Pensioenpro, 13 april 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact