Vertrouwen in pensioenfondsen even hoog als vorig jaar

Vertrouwen in pensioenfondsen even hoog als vorig jaar

8/6/2021

Uit het jaarlijkse NIDI-Netspar Pensioenmonitor blijkt dat het vertrouwen in pensioenfondsen ongeveer net zo hoog is als vorig jaar. Onder de gepensioneerden steeg het vertrouwen in pensioenfondsen iets, maar bij de werkenden bleef dit vertrouwen ongeveer gelijk. Er zijn diverse vertrouwenscrises geweest, maar het vertrouwen in de pensioensector blijft dus in stand. Uit de enquête blijkt dat 42% het meeste vertrouwen heeft in de pensioenfondsen. Toezichthouder DNB en de overheid volgen met 41%, respectievelijk 38% Daarna volgen banken (24%), verzekeraars (19%) en tussenpersonen (13%). Het vertrouwen in 2021 is ongeveer hetzelfde gebleven als in 2021. Uit een panelanalyse blijkt dat instanties die zich met pensioenen bezighouden steeds meer vertrouwd worden door gepensioneerden. De kleine stijging van de gepensioneerden kan ook te maken hebben met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Gepensioneerden zijn wellicht beter op de hoogte van eventuele kortingen op hun pensioen dan werkenden, die waarschijnlijk nog afwachten hoe het nieuwe pensioenstelsel gaat worden en wat de gevolgen zijn voor hun eigen pensioenregeling.

Bron: Netspar