Verwachte effecten op uitvoeringskosten

Verwachte effecten op uitvoeringskosten

4/2/20

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Koolmees onderzoek uit laten voeren naar de effecten van de hervorming van het pensioenstelsel op uitvoeringskosten. Daarnaast zijn ook aanbevelingen voor lage kosten in het nieuwe pensioenstelsel meegenomen. Hierbij zijn ook de effecten op uitvoeringskosten bij buitenlandse pensioenhervormingen meegenomen. Eenmalige kosten zijn niet in dit onderzoek meegenomen. De resultaten van dit onderzoek heeft Koolmees in een brief met rapport verzonden aan de Tweede Kamer.

Bij de onderzochte buitenlandse pensioenhervormingen is sprake van een stijging van de uitvoeringskosten. Dit komt omdat individuele deelnemers in deze pensioenstelsels keuzevrijheid hebben in de pensioenuitvoerder, bij wie zij hun pensioenregeling willen onderbrengen. Deze situatie is niet te vergelijken met Nederland. Reden is dat in het Pensioenakkoord geen sprake is van versoepeling of loslaten van de verplichtstelling.

Uitvoerders geven aan dat bepaalde maatregelen in “het nieuwe contract” leiden tot de sterkte stijging van de uitvoeringskosten, zoals:

  • Het niet-invaren van oude pensioenrechten en pensioenaanspraken.
  • De individuele en langdurige compensatiemaatregelen bij de overgang naar één van de nieuwe contracten.
  • De combinatie van open en gesloten spreiden van kortingen en het toekennen van (inhaal)indexatie.
  • De maatregelen rondom het terugdringen van de witte vlekken en aansluiting van zzp’ers.

Voor veel van deze kosten is een stijging tegen te gaan, echter ten aanzien van het communicatieaspect zullen de kosten een grote rol spelen. De verhoging van de communicatiekosten volgt uit de toenemende individualisering van kosten. Daarnaast verwachten uitvoerders ook meer vragen van de deelnemers.  

Bron: SZW

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact