Verzamelwet SZW 2020 en Vraag & Antwoord (19-008) gepubliceerd

Verzamelwet SZW 2020 en Vraag & Antwoord (19-008) gepubliceerd

7/1/20

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 17 december 2019 de Verzamelwet 2020 gepubliceerd. In de Verzamelwet is het variabiliseren van de pensioenuitkering in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen. Daarnaast houdt de Verzamelwet rekening met een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.

De wet treedt per 1 januari 2020 gedeeltelijk in werking. De gedeeltelijke inwerkingtreding betreft de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd waarmee de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel stijgt en in 2024 op 67 jaar uitkomt.

In Vraag & Antwoord (19-008) laat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst weten dat ook voor 2025 al rekening kan worden gehouden met de leeftijd van 67 jaar (en niet met 67 jaar en 3 maanden zoals nog in de bestaande regelgeving staat).

De aanpassing van de Verzamelwet SZW 2020 en het V&A 19-008 is van belang bij:

  • het vervroegen met meer dan vijf jaar ten opzichte van de AOW-leeftijd waarbij moet worden aangetoond dat de deelnemer het arbeidzame leven (naar evenredigheid) heeft beëindigd;
  • de AOW-overbrugging via een hoog/laag-constructie waarbij tussen de ingang van het pensioen en de AOW-leeftijd een hogere uitkering mag worden ontvangen gelijk aan twee keer AOW gehuwden.

Aansluitend op bovenstaande publicaties heeft het ministerie van Financiën door publicatie in de Staatscourant van 24 december 2019 geformaliseerd dat vanaf 1 januari 2020 voor pensioenregelingen zowel van de huidige AOW-leeftijd als de verwachte leeftijd mag worden uitgegaan. De goedkeuring betekent dat als de AOW-leeftijd na de ingangsdatum wordt verlaagd dit fiscaal geen gevolgen heeft voor al ingegaan overbruggingspensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen, prepensioen of overbruggingslijfrente. Vanuit fiscaal oogpunt mogen deze uitkeringen doorlopen tot de hogere AOW-leeftijd (die van toepassing was vóór de verlaging als gevolg van de Wet temporisering AOW-leeftijd). Dit is in lijn met eerdere toezeggingen.

Bron: CAP en ministerie van SZW

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact