Vijf vragen over de Wet toekomst pensioenen

Vijf vragen over de Wet toekomst pensioenen

8/6/2021

Een beleidsadviseur van het Verbond van Verzekeraars gaat door middel van vijf vragen in op de Wet toekomst pensioenen, de reden van uitstel van de wet, de discussiepunten en hoe het proces er verder uitziet.

Volgens de beleidsadviseur heeft het uitstel van de wet te maken met de enorme hoeveelheid reacties op de internetconsultatie waarover het ministerie nog moet nadenken. Ook heeft het te maken met de openstaande discussiepunten tussen de overheid en sociale partners, waarover nog geen overeenstemming is bereikt. Het Verbond vindt dat het uitstel noodzakelijk is, omdat er onvoldoende tijd resteerde voor bijvoorbeeld het starten van het productontwikkelingsproces door premiepensioeninstellingen en verzekeraars. Eén van de lastigste discussiepunten betreft het nabestaandenpensioen en dan vooral de (risico)dekking na uitdiensttreding. Er is ook nog discussie over de invulling van de zzp-experimenten. Verder is er discussie over het transitie-ftk (financieel toetsingskader) en de precieze invulling van het invaren.

Het Verbond werkt met de Stichting van de Arbeid aan een transitiehandleiding, waarin uitgelegd wordt hoe het traject er de komende jaren uit zal zien voor de transitie naar het nieuwe stelsel.

Bron: Verbond van Verzekeraars, 3 juni 2021