Voorkom nu onterechte kostenpost voor Whk premies 2023

Voorkom nu onterechte kostenpost voor Whk premies 2023

14/11/2022

Werkgeverspremies WGA omhoog en Ziektewet (ZW) omlaag

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers in dienst, een premieplichtig loon van meer dan € 3.620.000,- en bent u publiek verzekerd voor de WGA en Ziektewet? Onderzoek dan goed hoe uw gedifferentieerde premie zich ontwikkelt in 2023. De reden is dat de WIA-instroom in 2021 hoger was dan verwacht. Dit ziet u terug op uw Whk-beschikking 2023. Het UWV onderzocht hoe dit komt. In dit artikel leest u wat u kunt doen.

Kans op onterechte hoge premie

Uit het onderzoek blijkt dat de extra stijging van de instroom (2.600) vooral voorkomt bij werknemers die geen werkgever meer hebben op het moment dat de WIA aangevraagd wordt. Ongeveer 60% van deze instroom is niet goed geregistreerd en komt normaal gesproken niet voor rekening van de (ex)werkgever vanuit de No-riskpolis. Deze (ex)-werkgevers kunnen nu onterecht wél geconfronteerd worden met een te hoge premie voor Ziektewet en WGA-Werkhervattingskas (Whk).

Is uw No-risk administratie op orde?

Wij zien dat veel werkgevers medewerkers met een arbeidsbeperking of medewerkers die in het doelgroepregister staan niet goed in beeld hebben. In het doelgroepregister staan mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Wanneer dit goed is geregistreerd kunt u als werkgever aanspraak maken op onder meer de No-riskpolis. Hiermee voorkomt u onnodige kosten.

Het is dus aan te raden om uw No-risk administratie op orde te hebben of te brengen. Vanaf twee maanden na indiensttreding mag u een medewerker vragen of deze in de No-risk doelgroep valt. U mag het ook vragen aan medewerkers die al langer in dienst zijn.

Grip!

Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? Montae & Partners ondersteunt werkgevers bij opstellen van beleid. Dit omvat signalering, verwerking en afwikkeling van alle mogelijkheden rond doelgroepregister, LKV en No-risk. Hierdoor mist u nooit meer een deadline en heeft u grip. U bespaart zo duizenden euro’s op loonkosten en onterechte kosten die doorbelast worden in de Whk-premies.

Bent u via het UWV verzekerd, dan ontvangt u begin december de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023. In deze beschikking van de Belastingdienst staan de premies die u gaat betalen voor de Ziektewet en/of de WGA. Ons advies is om de beschikking altijd goed te controleren.

Eigenrisicodrager

U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en/of de Ziektewet. Een goede afweging is alleen mogelijk als u op korte termijn weet welke gevolgen de nieuwe premies gerelateerd aan uw schadelast hebben. Mogelijk levert u dit een behoorlijke kostenverlaging in 2023 en de opvolgende jaren op. Wij maken dit graag voor u inzichtelijk. Daarbij ondersteunen wij u actief bij risico- en schadelastbeheersing. Het doel is de instroom te verlagen en de uitstroom te bevorderen via re-integratiebeleid.

Heeft u vragen?

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Montae & Partners. Of bel of stuur een mailtje naar

Cornelis van den Bosch cornelis.van.den.bosch@montaepartners.nl, 06 25 06 37 39, of Dennis van de Worp Dennis.van.de.worp@montaepartners.nl, 06-22 79 72 34.

Wij helpen u graag.

Bronvermelding: UWV

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.