Voorstanders van een gedeeltelijke uitkering-ineens willen met lump sum gaan beleggen

Voorstanders van een gedeeltelijke uitkering-ineens willen met lump sum gaan beleggen

12/10/2021

Uit onderzoek van de NIDI-Netspar-pensioenmonitor blijkt dat de belangrijkste reden om op de pensioendatum een lumpsum op te nemen, de wens is om dat vermogen zelf te beheren. De onderzoekers inventariseerden welk deel van de werkende deelnemers een uitkering-ineens van maximaal 10% op de pensioendatum zou willen opnemen en wat die groep daarmee zou doen. Daaruit blijkt dat circa de helft van degenen die de 10% pensioenvermogen als uitkering-ineens wil opnemen, dit bedrag zelf wil beheren of beleggen. Werknemers onder de 45 jaar kiezen zelfs voor 60% voor zelf beleggen of beheren als belangrijkste reden. Dit percentage is hoger dan andere bekende bestedingsdoelen, zoals het aflossen van de hypotheek (33% van de werkende deelnemers) en aanwending voor grote uitgaven (34% van de werkende deelnemers). Onderzoeker Harry van Dalen noemt deze uitkomst ‘opvallend’ en ‘een weerspiegeling van de huidige tijd’.

Omdat de auteurs zich afvragen of de keuzes van de deelnemers altijd in diens belang zijn, pleiten zij voor ‘een goede ondersteuning vanuit de pensioenuitvoerder en voor een betrouwbare advies-infrastructuur daarbuiten’.

Bron: Pensioen Pro, 11 oktober 2021