Voortgangsmeting Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB) Convenant Pensioenfondsen

Voortgangsmeting Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB) Convenant Pensioenfondsen

13/1/21

De Monitoringcommissie van het IMVB Convenant heeft het eerste verslag uitgebracht van de voortgang die de Partijen na het eerste convenantjaar hebben geboekt met de implementatie van het Convenant.

Doel van het IMVB-Convenant is om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen, te beperken en/of te (laten) herstellen waarbij op voorhand geen risico wordt uitgesloten. Van de 190 pensioenfondsen in Nederland hebben 82 pensioenfondsen (ca. 91% van het Nederlandse pensioenvermogen) het Convenant ondertekend.

De Monitoringcommissie observeert dat veel deelnemende Pensioenfondsen (nog) niet in staat zijn geweest het instrumentarium effectief in te zetten.

Een versnelling van de implementatie van de Convenantafspraken is nodig om de gestelde doelen te realiseren. Besturen van deelnemende Pensioenfondsen spelen hierbij een belangrijke rol. Vaststelling van beleid, thema’s en inbedding van due diligence, zijn bestuurskeuzes die in het eerste kwartaal van 2021 nodig zijn om succesvol de doelen te behalen.

De Monitoringcommissie roept de besturen op om aan de slag te gaan: de tijd te nemen en vooral klein te beginnen, ervaring op te doen met een uitvoerder en mandaat, en op basis daarvan bredere stappen zetten.

Bron: SER 17 december 2020

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact