Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

18/12/19
  • De stuurgroep geeft prioriteit aan de uitwerking van de twee pensioencontracten. Onder meer is inzicht gewenst in de effecten van diverse (economische) scenario’s op de twee contracten. Het CPB gaat (economische) scenario’s doorrekenen en kan naar verwachting eind januari de eerste doorrekeningen publiceren.
  • Bij aanhoudende lage rente is verwachting van de Pensioenfederatie dat opbouw in 40 jaar gemiddeld op 56% komt (nominale pensioenopbouw 1,4% p/j). Echter worden door versoepeling van indexatieregels beoogd dat overrendementen eerder ten goede komen aan uitkeringen (nuances zijn hierbij belangrijk).
  • Problemen bij pensioenadministraties zijn erkend en worden verder uitgezocht. Kost wel meer tijd dan verwacht.
  • Reacties op de consultatieronde van het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen worden verwerkt. Dit voorstel wordt begin 2020 voor toezicht- en uitvoeringstoetsen uitgezet. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel voor de zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact