Wat gaat u doen met uw WGA risico per 1-1-2020?

Wat gaat u doen met uw WGA risico per 1-1-2020?

3/1/19

Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) hebben de afgelopen jaren de veranderingen elkaar in een rap tempo opgevolgd. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u een extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie. En per 1 januari 2017 is het risico van WGA-Vast en WGA-Flex samengevoegd. Dit houdt in dat u voor beide onderdelen eigen risicodrager bent of verzekerd bent bij het UWV. De meeste werkgevers hebben een nieuw 3-jarig contract gesloten met een verzekeraar / uitvoerder als ze eigenrisicodrager zijn gebleven of geworden. Per 1-1-2020 staat u dus weer voor de keuze om eigen risicodrager te worden.

Stabiel WIA stelsel
Het doel van deze maatregelen is, uiteindelijk een stabiel WIA stelsel te realiseren voor de lange termijn, waarbij de focus op preventie en re-integratie komt te liggen. En waarmee een kostenbesparing wordt gerealiseerd, doordat medewerkers eerder kunnen terugkeren in het arbeidsproces.

Voorgenomen wijzigingen in het regeerakkoord Rutte III
In het regeerakkoord staat dat de periode van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), waar u als werkgever verantwoordelijk voor bent, wordt aangepast van tien naar vijf jaar. Daarnaast zou er een aanscherping komen van de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid (schattingsbesluit) en zou er een inkomenseis worden ingevoerd voor de medewerkers in de WGA tussen de 80% en 99% arbeidsongeschiktheid. Eind 2018 heeft het kabinet besloten deze maatregelen te laten vervallen en niet in te voeren. Wel komt er per 1 januari 2020 een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden bij het financiële risico en de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij zieke medewerkers gedurende de eerste 104 weken.

Keuzes en mogelijkheden per 1 januari 2020
De meeste werkgevers hebben bij de samenvoeging van WGA-vast en flex per 1 januari 2017 een nieuw 3-jarig WGA-eigenrisicodrager contract gesloten met een verzekeraar / uitvoerder als ze eigenrisicodrager zijn gebleven of geworden. Dit betekent dat ook uw contract zeer waarschijnlijk afloopt per 1 januari 2020. Bent u per 1 januari 2017 of daarvoor teruggegaan naar het UWV of bij het UWV gebleven dan heeft u op 1 januari 2020 weer de mogelijkheid om eventueel eigen risicodrager voor de WGA te worden.

Welke keuzes kunt u maken en wat betekent dat?

  1. Blijven bij UWV: er verandert niets, alles blijft zoals het was. U betaalt (als grote werkgever) een premie gebaseerd op uw eigen schadelast.
  2. Blijven bij huidige verzekeraar: de huidige verzekeraar heeft alle gegevens van u inzake verzuim en WIA instroom, of vraagt deze bij u op. Op basis daarvan krijgt u een verlengingsvoorstel. Het is altijd verstandig dit voorstel door ons te laten beoordelen of dit het beste voorstel is dat u kunt krijgen zowel qua premie als dienstverlening rondom langdurig zieke en arbeidsongeschikte medewerkers.
  3. Terug naar het UWV: U wilt terug naar het UWV en geeft dat op tijd aan bij de Belastingdienst of u geeft aan bij uw huidige verzekeraar de polis te willen beëindigen per 1 januari 2020 waarna uw verzekeraar de bestaande garantieverklaring intrekt. Let op! U moet als werkgever minimaal 3 jaar verzekerd blijven bij het UWV. Bij de vaststelling van de gedifferentieerd WGA-premie voor (middel)grote bedrijven zal door het UWV gekeken worden naar alle historische WGA-lasten (die zowel bij de verzekeraar als bij het UWV veroorzaakt zijn). Dit kan leiden tot een forse gedifferentieerde WGA premie. Wij onderzoeken voor u of dit een verstandige keuze is en zullen u hierover adviseren.
  4. Overstappen naar verzekeraar: U bent al verzekerd maar wilt overstappen naar andere verzekeraar of u bent nu verzekerd bij het UWV en wilt eigenrisicodrager worden. Grote werkgevers kunnen, als ze eigenrisicodrager worden alle bestaande WGA uitkeringen en medewerkers die ziek zijn achter laten bij het UWV. Wij zullen bij u alle benodigde informatie opvragen die de verzekeraar nodig heeft om een aanbieding te kunnen doen. Wij zullen meerdere verzekeraars / uitvoerders vragen een voorstel uit te brengen waarna wij een overzichtelijke analyse zullen maken en u zullen adviseren.

Hoe kunt u een weloverwogen keuze maken?
WGA Eigenrisicodragerschap is een lastige materie. En daarmee is het soms voor u als werkgever lastig om gevolgen en effecten, zeker voor de lange termijn, te overzien. Iedere verandering in de WIA-wetgeving (hoe klein ook), heeft invloed op eerder gemaakte keuzes m.b.t. het Eigenrisicodragerschap voor de WGA.

Eigenrisicodragerschap gaat allang niet meer over alleen maar een verschil in kosten. De dienstverlening met betrekking tot het casemanagement van langdurig zieke en arbeidsongeschikte medewerkers is wellicht nog wel belangrijker. Samen met onze casemanagement organisatie Advance (www.advance.blue) adviseren, ondersteunen en begeleiden wij werkgevers bij de keuze wel of niet eigenrisicodrager worden of blijven voor de WGA en/of Ziektewet en de uitvoering daarvan.

Meer weten?
1 Januari 2020 lijkt ver weg maar voordat u het weet wordt u in beslag genomen met alle dagelijkse vraagstukken. Wij ondersteunen u graag met onze vakkennis en adviseren u graag wat het beste bij u als werkgever past. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak met ons op.


Bron: Montae & Partners (auteursrechtelijk beschermd)

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact