Wat is er gewijzigd in de WIA-beoordeling voor 60-plussers sinds 1 oktober 2022?

Wat is er gewijzigd in de WIA-beoordeling voor 60-plussers sinds 1 oktober 2022?

14/11/2022

De wachttijd voor een medische keuring bij het UWV blijft oplopen. Een werknemer die langdurig ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, wordt nu gemiddeld pas na 17 weken medisch gekeurd. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs aangekondigd om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de opgelopen achterstanden?

Ten eerste is er een tekort aan verzekeringsartsen. Zij beoordelen in hoeverre iemand in staat is te werken. Daarmee bewaken zij de toegangspoort tot de uitkering.

Ten tweede blijft de behoefte aan medische beoordelingen groeien. De beroepsbevolking vergrijst – en de AOW leeftijd wordt opgeschoven. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op arbeidsongeschiktheid toe. Vorig jaar steeg het aantal WIA-aanvragen met 9 procent.

Situatie tot 1 oktober 2022

Na twee jaar ziekte moet worden beoordeeld of een werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Bij deze beoordeling hoort een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts én een arbeidsdeskundige.

Tijdelijke maatregel “vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers”

UWV is op 1 oktober 2022 gestart met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die twee jaar ziek zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. De medewerkers komen in principe in aanmerking voor een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100%), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Deze tijdelijke maatregel loopt – vooralsnog -  tot en met 31 december 2023.

Financiering

Zowel de werkgever als werknemer mogen niet benadeeld worden. En in alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Wanneer u als werkgever verzekerd bent bij het UWV zal de WGA-uitkering aan deze medewerker geen nadelig effect mogen hebben op uw gedifferentieerde premie. En indien u eigenrisicodrager bent, valt deze WGA-uitkering ook buiten uw risico.

Ofwel de uitkering wordt dus niet doorbelast aan de werkgever.

Zorgvuldige administratie

Om dit te kunnen controleren wordt het wel belangrijk om een goede administratie bij te houden van de medewerkers die in de periode 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 te maken hebben gehad met de vereenvoudigde WIA-beoordeling en 60 jaar of ouder zijn.

Op basis hiervan kunt u vervolgens de documenten van het UWV en Belastingdienst eenvoudiger controleren. Dit begint bijvoorbeeld met een controle van de WIA-toekenningsbeschikking van het UWV. Blijkt uit die beschikking wel dat het om een vereenvoudigde beoordeling gaat? Maar ook de controle op de jaarlijkse WHK-beschikking van de Belastingdienst en maandelijkse UWV nota’s. Wordt een medewerker toch onterecht aan u doorbelast, maak hier dan bezwaar tegen!

Ondersteuning Montae & Partners

Wilt u zeker weten dat uw administratie op orde is? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Montae & Partners of één van onze specialisten: Cornelis van den Bosch cornelis.van.den.bosch@montaepartners.nl mobiel 06-25 06 37 39 en Dennis van de Worp Dennis.van.de.worp@montaepartners.nl mobiel 06-22 79 72 34.

Bron: UWV 30 september 2022

Cornelis van den Bosch

cornelis.van.den.bosch@montaepartners.nl

+31 (0)6 25 06 37 39

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.