Wat u als werkgever moet weten over de Wet pensioencommunicatie

Wat u als werkgever moet weten over de Wet pensioencommunicatie

12/5/15

In de Wet Pensioencommunicatie staat het perspectief van de pensioendeelnemer centraal. Lees hier in het kort wat het doel is van de Wet Pensioencommunicatie, welke eisen de Wet stelt en wat dit voor u als werkgever betekent.

Doel van de Wet Pensioencommunicatie is dat uw werknemer (pensioendeelnemer):

 • weet hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten;
 • kan nagaan of dit voldoende is;
 • hij/zij zich bewust is van de risico's en de kosten van zijn pensioenvoorziening;
 • welke actie hij zelf kan ondernemen;
 • focus ligt op informeren;
 • het handelingsperspectief staat centraal. Uw werknemer neemt namelijk eerder informatie op als hij/zij begrijpt wat hij vervolgens kan doen.

Algemene eisen aan de Wet Pensioencommunicatie zijn:

 • tijdigheid;
 • duidelijkheid;
 • correctheid (consistentie);
 • evenwichtigheid (voor- en nadelen);
 • aansluiten op behoeften / handelings- en keuzemogelijkheden;
 • gevolgen voor pensioen bij levensgebeurtenissen.

Dit geldt voor alle informatie die een pensioenuitvoerder verstrekt.

De belangrijkste gevolgen voor u als werkgever:

 • Werkgevers krijgen meer verantwoordelijkheid in de pensioencommunicatie richting hun werknemer, vooral wat betreft het stimuleren van pensioenbewustzijn.
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om de werknemer een pensioenaanbod via de elektronische weg te doen. Hierbij moet de werknemer uitdrukkelijk instemmen met het elektronisch verstrekken van de informatie.
 • De werkgever krijgt de verplichting opgelegd zorg te dragen dat de werknemer (via de pensioenuitvoerder) een brief krijgt met basisinformatie over de pensioenregeling. Hierin moet de werknemer ook gewezen worden op de website van de pensioenuitvoerder.
 • De werkgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de basisgegevens (via de pensioenuitvoerder). Het is dus van belang dat de pensioenuitvoerder en de werkgever over deze gegevensuitwisseling goede afspraken maken.

Bron: Montae & Partners

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact