Werkgever aansprakelijk voor vervallen voorwaardelijk pensioen

Werkgever aansprakelijk voor vervallen voorwaardelijk pensioen

23/11/2021

De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 november 2021 uitspraak gedaan in een zaak tegen een werkgever in de vleesverwerkende industrie. De rechtszaak ging over het vervallen van aanspraken op voorwaardelijk pensioen van een gepensioneerde oud-medewerker. De werkgever van de oud-medewerker had de betrokkene overtuigd om vlak voor de pensioendatum uit dienst te treden bij een onderneming waar de werkgever het feitelijk voor het zeggen had en bij de werkgever zelf in dienst te treden. De wisseling van werkgever had voor de betreffende medewerker tot gevolg dat hij zijn aanspraken op voorwaardelijk pensioen (vpl-pensioen) kwijtraakte.

De Rechtbank oordeelde dat de werkgever tekort was geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen als goed werkgever, waardoor het bedrijf de ontstane schade van de oud-werknemer moet vergoeden. Daarbij hield de Rechtbank ook rekening met het feit dat van de betrokkene, werkzaam als chauffeur, geen specifieke kennis op het gebied van arbeidsvoorwaarden en pensioen mag worden verwacht. Ook speelde mee dat op grond van de toezegging dat het pensioen zou doorlopen en de bepaling in zijn arbeidsovereenkomst dat ‘afspraken en gewoonterechten van de oude werkgever zouden worden gehandhaafd’, de eiser mocht verwachten dat zijn uitzicht op het voorwaardelijk pensioen niet zou komen te vervallen. Het betrokken bedrijfstakpensioenfonds werd door de rechter niet aansprakelijk geacht.

Bron: Rechtspraak.nl, 15 november 2021