Wet toekomst pensioenen: derde rondetafelgesprek in Tweede Kamer

Wet toekomst pensioenen: derde rondetafelgesprek in Tweede Kamer

9/6/2022

Op 31 mei 2022 zijn in de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het derde rondetafelgesprek over de Wet toekomst pensioenen diverse position papers besproken. In een viertal blokken kwamen achtereenvolgens het advies van de landsadvocaat inzake het belanghebbendenbegrip Awb, berekeningen, de visie van DNB en AFM en Europeesrechtelijke aspecten met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen aan de orde.

DNB constateert dat het wetsvoorstel belangrijke waarborgen bevat voor een evenwichtige en beheerste overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en een robuuste verdeling van het rendement. Tegelijkertijd worden een tweetal aandachtspunten benoemd. Ten eerste verzwaring van de governance van het invaarbesluit bij het gemengde bestuursmodel. Ten tweede heldere normen in lagere regelgeving voor de onderbouwing van gemaakte keuzes en het inzichtelijk maken van de effecten daarvan.

De AFM focust in haar position paper op het belang van de individuele deelnemer. Vanuit het deelnemersperspectief worden een vijftal (extra) waarborgen nodig geacht: duidelijke inhoudelijke vereisten aan het communicatieplan, een verplicht communicatiemoment na goedkeuring van het implementatieplan, meer transparantie over de herverdeling van pensioenvermogen tussen generaties, begrijpelijke en tijdige informatie over de volatiliteit van de uitkering en de instelling van een extern geschilleninstituut met een permanent karakter.  

Bron: Tweede Kamer, 31 mei 2022

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.