Wetsvoorstel bedrag ineens: pensioenuitvoerders moeten deelnemers wijzen op mogelijke nadelige gevolgen

Wetsvoorstel bedrag ineens: pensioenuitvoerders moeten deelnemers wijzen op mogelijke nadelige gevolgen

20/10/20

Eerder heeft het kabinet een voorstel ingediend voor de ‘wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ , die het mogelijk maakt dat deelnemers bij pensionering een bedrag ineens opnemen van hun pensioen (maximaal 10%). Opname van een bedrag ineens heeft mogelijke fiscale gevolgen voor de deelnemer. Mogelijk wordt als gevolg van het bedrag ineens een deel van het inkomen van de deelnemer in een hogere belastingschijf belast. Ook kan het bedrag ineens gevolgen hebben voor de inkomensafhankelijke toeslagen van de deelnemer. In een recent concept AMvB bij het wetsvoorstel heeft het kabinet aanvullend een informatieplicht opgenomen voor pensioenuitvoerders. De pensioenuitvoerder moet bij opname van een bedrag ineens de deelnemer er op wijzen dat dit mogelijke fiscale gevolgen heeft of gevolgen voor de inkomensafhankelijke toeslagen van de deelnemer. Een dergelijke informatieverplichting geldt ook voor de keuzemogelijkheden in een pensioenregeling, zoals bijvoorbeeld een hoog-laag uitkering of vervroeging of uitstel van pensioen. Pensioenuitvoerders worden niet verplicht om de gevolgen voor de individuele deelnemer te communiceren. Daarvoor beschikken pensioenuitvoerders over onvoldoende informatie van de deelnemer. De AMvB geeft aan dat de pensioenuitvoerder de deelnemer wel moet wijzen waar verdere informatie kan worden ingewonnen (belastingdienst e.d.). De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is 1 januari 2021.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) pleit overigens voor de opzet van een hulplijn vanuit de overheid om deelnemers te begeleiden en de gevolgen in kaart te brengen van een opname van een bedrag ineens. Daarnaast ziet de VCP graag dat er strikte voorwaarden worden gesteld om een bedrag ineens te mogen opnemen.

Bron: www.rijksoverheid.nl, VCP

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact