Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

Wetsvoorstel Payrolling en pensioen

21/5/19

De Eerste Kamer behandelt op dit moment de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze wet zou per 1 januari 2020 in werking worden gesteld. Op dit moment lijkt het erop dat de invoering van de adequate pensioenregeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2021.

Payrollovereenkomst
In deze wet staat onder meer dat payrollwerknemers recht krijgen op dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Voor payrolling bevat de Wab dus zeer verstrekkende maatregelen. Er komt een wettelijk onderscheid tussen uitzenden en payrollen. De definitie van de uitzendovereenkomst blijft hetzelfde, maar in de wet wordt daaraan een bijzondere variant aan toegevoegd: de ‘payrollovereenkomst’.

Welke maatregelen gaan gelden voor payrolling?
Voor payrolling gaat gelden dat de (payroll)werknemer recht krijgt op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn. Voor de rechtspositie geldt dus dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is zoals bij de inlener: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De contractflexibiliteit die het uitzenden kent, is niet meer van toepassing bij payrolling.  Ook kan bij payrolling geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht.

Adequate pensioenregeling
Qua arbeidsvoorwaarden moet volledig worden aangesloten bij de inlener: alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten bij payrolling worden toegepast. Bij uitzenden is de inlenersbeloning beperkt tot zes elementen, maar bij payrolling volstaat dat niet: de payrollwerknemer krijgt ook recht op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc.
Ook krijgen payrollwerknemers recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het huidige StiPP-pensioen is niet toereikend: het pensioen is alleen adequaat als de pensioenregeling van de inlener wordt toegepast of als een pensioenvoorziening wordt getroffen met een minimale werkgeverspremie van 13,6%.

Blijf op de hoogte
Aangezien Montae & Partners als adviseur betrokken is bij de ABU, weten veel payrollbedrijven ons te vinden wanneer ze vragen hebben over welke oplossingen er zijn. De regels over het adequate pensioen zijn overigens nog niet definitief vastgesteld. Maar ben  benieuwd wat de oplossingen zijn op het gebied van pensioen en welke impact dit wetsvoorstel heeft, neem dan contact met ons op.

Bron: Montae & Partners

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact