WIA: Koolmees rekent effecten door van verlaging ondergrens

WIA: Koolmees rekent effecten door van verlaging ondergrens

24/3/21

Minister Koolmees van SZW wil het CPB laten doorrekenen welke budgettaire, arbeidsmarkt- en premie-effecten een verlaging van de ondergrens van arbeidsongeschiktheid in de WIA naar 25 of 15% heeft. Dit schrijft hij in een reactie op aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid (STAR) inzake de WIA. De STAR constateert dat de WIA op onderdelen niet (meer) uitwerkt zoals destijds in het SER-advies beoogd was.

De STAR vraagt ook aandacht voor de ondergrens van 35 procent arbeidsongeschiktheid in de WIA.

In de praktijk blijkt dat circa de helft van de mensen waarvoor in de afgelopen vijf jaar minder dan 35 procent verlies aan verdienvermogen is vastgesteld, niet meer werkt. Volgens Koolmees is de afstand tussen de systematiek van de WIA en de beleving van werknemers niet wenselijk, reden waarom hij de doorrekening wenselijk acht.

Bron: VVP online 16 maart 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact