WTP: artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel

WTP: artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel

22/11/2022

De behandeling van de Wet toekomst pensioenen kent wat bijzonderheden. Na maar liefst vijf wetgevingsoverleggen en twee plenaire debatten in de Tweede Kamer, is op 15 november jl. besloten om de behandeling voort te zetten met een artikelsgewijze behandeling.

Een artikelsgewijze behandeling is ongebruikelijk, omdat het de laatste decennia zelden is voorgekomen dat een wetsvoorstel artikelsgewijs werd behandeld. En als er sprake was van een artikelsgewijze behandeling, vond dit normaal gesproken plaats voorafgaand aan de plenaire behandeling. Op 17 november jl. vond daarom een procedurevergadering plaats over de wijze waarop het wetsvoorstel artikelsgewijs wordt behandeld. Dat gebeurt in vier blokken: contract, transitie, nabestaandenpensioen en overig. Per blok stellen de rapporteurs (een aantal Kamerleden) de vragen op. Op 25 november a.s. worden deze toegestuurd aan de minister en op 2 december a.s. wordt een wetgevingsoverleg ingepland om deze vragen te behandelen.

Wij achten de kans dat het wetsvoorstel nog dit jaar door beide Kamers wordt aangenomen erg klein. Wij zien op dit moment de volgende scenario’s:

  1. Het wetsvoorstel wordt (begin) volgend jaar aangenomen door beide Kamers.
  2. De inwerkingtreding van de wet wordt verder uitgesteld. Hier is voorzichtig op voorgesorteerd in de plenaire behandeling door een vraag aan de minister. Dit scenario wordt reëler naarmate er meer behandelingen in de Tweede en Eerste Kamer nodig zijn. Bovendien kan de Eerste Kamer ook een wijzigingsverzoek indienen (een novelle). Dat gebeurt niet vaak, maar zou nu best kunnen gebeuren omdat de meeste ingediende verzoeken (moties en amendementen) zijn ontraden door de minister.
  3. De wet wordt niet aangenomen. De kans hierop wordt groter als blijkt dat geen van de oppositiepartijen het wetsvoorstel (meer) steunt. In de Eerste Kamer heeft de regering namelijk geen meerderheid. In ieder geval een deel van de oppositiepartijen moet in de Eerste Kamer dus vóór het wetsvoorstel stemmen, wil het aangenomen worden in de Eerste Kamer.

Belangrijk is nog dat het advies van de commissie parameters uiterlijk 30 november 2022 wordt verwacht. Het is de vraag of, en zo ja hoeveel, berekeningen opnieuw uitgevoerd moeten worden door de regering op basis van dit advies. Wellicht dat de Tweede Kamer wil wachten met de stemming over het wetsvoorstel totdat de nieuwe berekeningen beschikbaar zijn.

Bron: Tweede Kamer, 17 november 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.