WTP: diverse amendementen ingediend

WTP: diverse amendementen ingediend

13/9/2022

Tijdens het wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen zijn diverse amendementen ingediend. Zo heeft Kamerlid Omtzigt een amendement ingediend over een goedkeuringsprocedure voor het invaren, waarbij een pensioenfonds na een invaarverzoek van de werkgever het voorgenomen besluit eerst schriftelijk voorlegt aan de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. Op grond van het amendement dient minimaal 60% van de (gewezen) deelnemers dat heeft gereageerd en minimaal 60% van de gepensioneerden dat heeft gereageerd het voorgenomen besluit goed te keuren om de invaarprocedure voort te zetten. Andere amendementen van Omtzigt zien onder meer op het openstellen van beroep voor alle belanghebbenden tegen beslissingen van DNB ten aanzien van het invaren en de overbruggingsplannen, het verhogen van de maximale omvang van de solidariteits- en risicodelingsreserve van 15% naar 25% en het verlengen van de uitloopperiode voor het nabestaandenpensioen op risicobasis van drie naar zes maanden, met de mogelijkheid voor sociale partners om in de pensioenovereenkomst een langere uitloopperiode af te spreken. Kamerlid Palland heeft de toezegging van minister Schouten om te kunnen kiezen voor een collectieve uitkeringsfase bij de solidaire premieovereenkomst omgezet in een amendement. Een volledig overzicht van de reeds ingediende amendementen vindt u via de onderstaande bron.

Bron: Tweede Kamer, 12 september 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.