WTP: interviews met pensioenwoordvoerders Tweede Kamerfracties

WTP: interviews met pensioenwoordvoerders Tweede Kamerfracties

13/9/2022

In de PensioenPro interviewreeks met pensioenwoordvoerders van Tweede Kamerfracties over de Wet toekomst pensioenen (WTP), kwamen afgelopen week Bart Smals (VVD), Pieter Omtzigt (eenmansfractie) en Hilde Palland (CDA) aan het woord.

Smals is van mening dat het huidige pensioenstelsel aan modernisering toe is. Hij realiseert zich dat sprake is van een grote stelselwijziging met veel risico’s en hobbels, maar is ervan overtuigd dat het einddoel een aanzienlijke verbetering is vergeleken met het huidige pensioenstelsel. Hij is dan ook voorstander van de WTP. Smals ziet geen heikele punten in de WTP, maar nog wel verbeterpunten. Hij wil bijvoorbeeld nagaan of er meer ruimte mogelijk is in de standaardmethode als alternatief voor de VBA-methode. Smals vindt niet dat de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel te vroeg komt. Voor hem hoeft er niet gewacht te worden op de uitkomsten van de commissie parameters.

Omtzigt is van mening dat de WTP pas verder behandeld kan worden als de uitkomsten van de commissie parameters bekend zijn. Hij ondertekende daarom samen met andere politieke partijen een verzoek om uitstel van de behandeling. Dit verzoek werd afgewezen. Volgens Omtzigt kunnen veranderingen in de scenariosets leiden tot grote wijzigingen in de verwachte pensioenen en zijn de nieuwe parameters vanwege deze impact nodig vóór verdere behandeling van de WTP. Minister Schouten is het hier niet mee eens.

Palland geeft er de voorkeur aan om de WTP snel te behandelen, zodat deze op 1 januari 2023 in werking kan treden. Zorgvuldigheid moet echter voor snelheid blijven gaan. Volgens haar gaan we met de WTP naar een toekomstbestendiger pensioenstelsel dat beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt en de economische omstandigheden en dat door transparantie zorgt voor meer vertrouwen. Palland had graag de uitkomsten van de commissie parameters al gehad, maar vindt deze niet noodzakelijk voor de politieke afweging.

Bronnen:

PensioenPro, 6 September 2022.

PensioenPro, 7 September 2022.

PensioenPro, 8 September 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.