WTP: overzicht van ingediende amendementen

WTP: overzicht van ingediende amendementen

22/11/2022

In de periode waarin de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen heeft behandeld, zijn er veel amendementen ingediend. Hieronder volgt een overzicht van de ingediende amendementen:

 • Amendement van het lid Stoffer over het delen van gegevens op verzoek van de deelnemer. Dit amendement is later nog enkele keren aangepast;
 • Amendement van het lid Omtzigt over risicodekking in de Ziektewet en WIA;
 • Amendement van het lid Omtzigt over het omzetten van ouderdomspensioen naar partnerpensioen. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendement van het lid Omtzigt over de maximale omvang van de reserves. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendement van het lid Omtzigt over een uitlooptermijn van ten minste zes maanden. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendement van het lid Omtzigt over het openstellen van beroep;
 • Amendement van het lid Omtzigt over een goedkeuringsprocedure voor het invaren. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendement van de leden Palland en Ceder over een jaarlijkse keuze voor voortzetting risicodekking. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendement van het lid Palland over een uitkeringscollectief in de solidaire regeling. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendement van het lid Stoffer over een permanente geschilleninstantie;
 • Amendement van het lid Den Haan over adviesrecht voor een geleding binnen het verantwoordingsorgaan. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendementen van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over de tussentijdse waardeoverdracht;
 • Amendement van de leden de Jong en Wilders over een voorhang op het koninklijk besluit over de inwerkingtreding;
 • Amendement van het lid Smals over de beleggingsvrijheid en bijbehorende zorgplichten van de premie-overeenkomst;
 • Amendement van het lid Van Beukering-Huijbregts over representatieve medezeggenschap. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de pensioendoelstelling;
 • Amendement van het lid Van Kent over de bronnen van compensatie;
 • Amendement van het lid Den Haan over het hoorrecht. Dit amendement is later nog een keer aangepast;
 • Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over een zorgplicht inzake de reductiedoelstelling;
 • Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over het afschaffen van de wachttijd;
 • Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over de verlaging van de startleeftijd;
 • Amendement van de leden Nijboer en Maatoug over het handhaven van de UPO;
 • Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over evenwichtigheid en risicodraagkracht;
 • Amendement van het lid Ceder over voortzetting van de dekking voor het nabestaandenpensioen;
 • Amendement van het lid Beukering-Huijbregts over inzicht in pensioen;
 • Amendement van de leden Maatoug en Nijboer over beschermingsrendement;
 • Amendement van het lid Stoffer over een minimale termijn van 15 jaar bij vrijwillige voortzetting;
 • Amendement van het lid Pouw-Verweij c.s. over een mogelijkheid van individueel bezwaar tegen invaren;
 • Amendement van de leden Palland en Van Beukring-Huijbregts over het hoorrecht;
 • Amendement van de leden Palland en Ceder over monitoring;
 • Amendement van het lid Ephraim over een zogenaamd risk chapter. Dit amendement is later enkele keren aangepast;
 • Amendement van de leden Den Haan en Smals over de risicodelingsreserve;

Bron: Tweede Kamer, 21 november 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.