Terugkijken - Webinar: de wereld na corona

Als werkgever krijgt u te maken met vragen die nog niet eerder op u af kwamen. Van verlofproblematiek, voorbereidingen op de 1,5 meter economie tot de financiële pensioen-, zorg- en inkomensvraagstukken.

In dit webinar geven wij u praktische handvatten om in regie te blijven. Kijk hieronder de opgenomen webinar terug

Webinar 14 mei: De nieuwe wereld na corona

Op 14 mei was de intelligente lock-down al twee maanden een feit. De strijd tegen COVID 19 is nog in volle gang en we zijn nog ver van terug naar normaal. Toch zien we een omslag in denken bij ondernemers. De uitdagingen die de intelligente lock-down en het virus met zich mee brengen houden iedereen bezig. In dit webinar zullen wij u praktische handvatten geven om in regie te blijven. Onze sprekers behandelen diverse actuele vraagstukken.

De regie bewaken

Na de eerste schok van de Corona crisis was er snel een noodpakket aan maatregelen. Op dit moment wordt voor veel bedrijven duidelijk of ze voldoen aan de voorwaarden en vragen zich af of er na afloop van deze maatregelen nog aanvullende acties nodig zijn. Regie nemen betekent op de eerste plaats in kaart brengen welke toekomstscenario's er zijn en hoe die uitpakken voor cashflow, winst en personeelsbezetting.

Hoe blijft u in regie? Wie betrekt u hierbij? Aan welke spelregels moet u zich houden?

Op korte termijn voorziet de overheid een 1,5 meter economie. Maar hoe zorgt u voor renderende business gedurende deze maatregel? Hoe bereidt u zich voor op een versoepeling van de lock-down? Hoe gaat u om met de enorme verlofsaldi van uw medewerkers die massaal geen vakantie nemen in deze periode? Kunt u medewerkers verplichten om vakantie op te nemen? Mag (of moet?) u de reiskosten door blijven betalen nu uw medewerkers massaal thuis werken?

Gevolgen voor pensioen, zorg en inkomen

Op dit moment is er een versoepeling voor de betaling van de pensioenpremies. Maar wat gebeurt er als deze premies niet meer betaald kunnen worden? Wat zijn de gevolgen voor de hoogte van de uitkering op het moment dat uw werknemers met pensioen gaan? Kunnen de onderhandelingen over het nieuwe Pensioenakkoord wel doorgaan? Wat gebeurt er met zieke medewerkers? Zijn er uitkeringen als een werknemer komt te overlijden als gevolg van Corona? Kortom, genoeg te bespreken!

Wij nemen u mee door de meest gestelde vragen tijdens Corona.

Wilt u meer weten over de onderwerpen in dit webinar? neem dan contact op met onze specialist:

Montae & Partners

Montae & Partners ondersteunt werkgevers bij het onder controle krijgen van de gevolgen in deze crisis. Bijvoorbeeld bij het beperken van de gevolgen van verzuim. Op een deskundige en betrouwbare manier.

dpo2

Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. Dpo2 laat zien hoe u duurzame inzetbaarheid een gezicht kunt geven in uw organisatie.