Global Mobility

U bent werkgever en zendt werknemers (expats) uit naar een ander land. Welke risico’s lopen deze Global Mobility werknemers? Vallen ze onder de sociale zekerheid in hun thuisland, of niet? Wij bieden kennis over de risico’s van het uitzenden. En dragen bij aan uw zorgplicht, door u bewust te maken van (lokale) sociale zekerheid. Wij brengen de oplossingen (benefits) in kaart en dekken risico’s af, van met name zorg en arbeidsongeschiktheid, maar ook overlijden, ongevallen en personal benefits.

International Mobility Program

Montae & Partners biedt een compleet International Mobility Program:

  • Huidige oplossingen (zoals reisverzekering) controleren op dekkingen en gewenste situatie.
  • Beheer en onderhoud van internationale ziektekostenverzekering.
  • 1 aanspreekpunt voor ondersteuning en vragen voor u als werkgever en uw expats.
  • Risico-inventarisatie per (nieuwe) expat.
  • Bewaken van de zorgplicht bij internationaal uitzenden werknemers.
  • Kennisdeling over (lokale) sociale zekerheid.
  • Ondersteuning bij aanvragen A1/certificate of coverage.
  • Regelen van verdragspolissen ziektekosten (ter voorkoming van boetes), indien van toepassing.
  • Samenstellen van aanvullend internationaal verzekeringspakket. Denk aan ziektekosten, repatriëring, ongevallen, arbeidsongeschiktheid etc.
  • Gebruik maken ons netwerk bij internationale detachering.

Montae & Partners is de employee benefits partner van Assurex Global. Dit partnernetwerk, opgericht in 1954, is een exclusief partnership van de meest prominente onafhankelijke tussenpersonen in de wereld. U heeft toegang tot lokale expertise met een wereldwijd bereik.

Wilt u meer weten over ons international mobility program? Neem dan contact op met onze specialist:

''Lokale expertise met een wereldwijd bereik.''
''Montae & Partners beantwoordt de vraag welke internationale ziektekostenverzekering het beste past bij u als werkgever en uw expats.''

Ziektekosten

Heeft u meerdere expats naar het buitenland uitgezonden? Is er sprake van detachering? Is het een verdragsland? Wij controleren of uw internationaal actieve werknemers recht hebben op de basisverzekering in Nederland of dat er een internationale oplossing nodig is.

Montae & Partners beantwoordt de vraag welke internationale ziektekostenverzekering het beste past bij u als werkgever en uw expats. Hierbij vergelijken wij op gebied van voorwaarden, beheer, premies, etc.. Transparant en overzichtelijk brengen wij uw huidige situatie ten opzichte van de mogelijkheden in kaart. Waarbij wij uw (verborgen) risico’s zoveel mogelijk uitsluiten.

Door verzekeren buiten de landgrenzen, krijgt u te maken met internationale verzekeraars en andere regelgeving dan in Nederland. Zo kan een verzekeraar uw expat weigeren om medische redenen. Voor acceptatie wordt bij een individuele verzekering altijd een gezondheidsverklaring gevraagd.

Er is dus een risico dat de betreffende medewerker niet wordt geaccepteerd. En dus niet naar het buitenland kan gaan.

Montae & Partners maakt altijd collectieve afspraken met een verzekeraar, waaronder non selecte acceptatie. Bovendien zorgen wij ervoor dat alle expats, dezelfde ruime dekking hebben bij één verzekeraar. Zo worden al uw expats gelijk behandeld. En u heeft de zekerheid van een goede dekking.

Wilt u meer weten over ziektekosten? Neem dan contact op met onze specialist:

Arbeidsongeschiktheid

Veel werkgevers maken voor hun expats zonder A1/Certificate of Coverage gebruik van de vrijwillige verzekeringen van het UWV. De vrijwillige werknemersverzekeringen voor ZW, WW en WIA geven de werknemer in het buitenland bij ziekte, werkloosheid resp. arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden recht op een uitkering van het UWV.

UWV is niet de enige partij die het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid bij werken in het buitenland kan verzekeren. Een mogelijk alternatief is om deze dekkingen bij een private verzekeraar af te sluiten.
Wij doen een marktonderzoek bij internationale verzekeraars en vergelijken de premies en dekkingen onderling, en met het UWV. Veelal biedt een internationale verzekeraar een betere dekking tegen een gunstigere premie. Wij adviseren (per expat) over de beste oplossing.

Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met onze specialist:

''Wij doen per expat een marktonderzoek bij internationale verzekeraars en vergelijken deze onderling en met het UWV.''
''Naast een collectieve oplossing is het ook mogelijk om een individuele verzekering af te sluiten.''

Individueel

Montae & Partners werkt bij voorkeur met collectieve oplossingen van internationale verzekeraars. Echter soms wil een expat zelf een individuele verzekering afsluiten. Dit kan zowel met een Nederlands- (NL) als Engelstalig (ENG) aanvraagformulier. Kies één van de mogelijkheden:

Nederlandstalige aanvraagformulier:
Goudse – individueel expat pakket
Oom – wonen in het buitenland
Oom – tijdelijk in het buitenland

English application form:
Goudse – individueel expat package
Oom – living abroad
Oom – temporary abroad

Wilt u meer weten over individuele oplossingen? Neem dan contact op met onze specialist:

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact