Pensioen

Een goede pensioenregeling past bij de strategische doelstellingen van uw organisatie. Wij benaderen een pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Maar even belangrijk is de financiële verplichting die een aanzienlijke invloed kan hebben op de winst, cashflow en balans van uw organisatie.Hoe haalt u het meeste uit uw pensioenregeling? Wij helpen u daar graag bij.

Advies & Strategie

Het bieden van een passende pensioenregeling bij de beste uitvoerder? Montae & Partners helpt u bij het ontwerpen en inkopen van uw regeling. Waarbij we natuurlijk snappen dat we rekening houden met te verwachten kosten, de wensen van uw organisatie, (fiscale) regelgeving en maatschappelijke trends. U beslist hier niet alleen over. Uw ondernemingsraad, vakbonden of uw medewerkers beslissen mee. Onze aanpak kenmerkt zich door verbinding te zoeken met alle partijen. Geen pensioenvraagstuk is te moeilijk of tijdrovend voor onze deskundigen.

Ons pensioenadvies kenmerkt zich doordat wij complexe vraagstukken eenvoudig maken. Wij maken pensioen niet moeilijker dan het al is. Wij zorgen dat u grip heeft op uw pensioenregeling door het begrijpelijk te presenteren. Wij zijn pro-actief in het op de hoogte houden van ontwikkelingen en werken resultaatgericht. Onze deskundigheid in combinatie met snelheid, bereikbaarheid en flexibiliteit zijn onderscheidend. Zowel in terugkoppeling, opvolging als het snel kunnen inspelen op zaken. Met de inzet van slimme technologie. Wij zijn betrokken bij onze relaties, no-nonsense, laagdrempelig en daardoor prettig en plezierig in de omgang.

Wilt u meer weten over Advies & Strategie neem dan contact op met onze specialist:

''Ons pensioenadvies kenmerkt zich doordat wij complexe vraagstukken eenvoudig maken. Wij maken pensioen niet moeilijker dan het al is.''
''Door pensioenbeheer uit te besteden aan Montae & Partners verloopt uw pensioenadministratie soepel en foutloos en voorkomt u mogelijke nadelige financiële gevolgen.''

Beheer

Het pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde voor u en uw werknemers. Goed pensioenbeheer is belangrijk voor nu, maar zeker ook voor later. De financiële risico's zijn enorm. U wilt niet geconfronteerd worden met te hoge premies omdat u de pensioengevend salarissen in het verleden verkeerd heeft doorgegeven. Foutieve gegevens kunnen leiden tot een te hoge of te lage premie. Een werknemer (of nabestaande) krijgt dan pensioen te kort. Of er volgt een naheffing.

Door pensioenbeheer uit te besteden aan Montae & Partners verloopt uw pensioenadministratie soepel en foutloos en voorkomt u mogelijke nadelige financiële gevolgen. Voor u als werkgever en/of uw werknemers. Het is interessant voor bedrijven die achterstanden hebben in hun mutatie verwerking. En bedrijven die geen interne of externe controle doen op de ingevoerde mutatie. Maar ook bedrijven met HR medewerkers voor wie “pensioen maar ingewikkeld is” helpen wij in het goed beheren van pensioenen.

Wilt u meer weten over pensioenbeheer neem dan contact op met onze specialist:

Communicatie

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers periodiek te informeren over de pensioenvoorziening. Maar hoe maakt u pensioen begrijpelijk voor uw medewerkers? 

Montae & Partners helpt u hierbij, met maatwerk in communicatie. Periodiek of incidenteel stimuleren wij het pensioenbewustzijn door uw werknemers in korte, duidelijke taal te informeren over alle ins en outs van het pensioen. Zodat ook zij de pensioenregeling van A tot Z snappen. Wijzigingen in uw pensioenregeling? Wij helpen u met een to-the-point communicatieplan. Een aanpak die aansluit bij uw werknemers.

Wilt u meer weten over communicatie neem dan contact op met onze specialist:

''Wijzigingen in uw pensioenregeling? Wij helpen u met een to-the-point communicatieplan, met een aanpak die aansluit bij uw werknemers.''

Specialisaties

IFRS Pensioen

Wij zijn specialist op het gebied van collectieve pensioenregelingen voor de grotere ondernemingen in Nederland. Wij hebben veel ervaring in het verkrijgen van een DC kwalificatie voor een DB middelloonregeling. Of dit mogelijk is hangt af van een aantal factoren zoals o.a. het indexatiebeleid binnen de onderneming. In een intakegesprek bespreken wij de specifieke eigenschappen van de pensioenregeling. Hierna kunnen wij u direct aangeven of het voor het bedrijf haalbaar is om een DC kwalificatie te verkrijgen.

Pensioen due dilligence

Pensioenregelingen zijn en blijven een complex geheel van bijkomende regels, verplichtingen en uitvoerders. Voor ondernemers of investeerders, maar ook voor de bij de fusie of overname betrokken financieel adviseurs en advocaten. Zelf merken we dan ook vaak dat ondersteuning door specialisten op het gebied van pensioen een waardevolle aanvulling op de gangbare due diligence is. Iets waar alle partijen uiteindelijk beter van worden. Bij een fusie of overname kunnen er aardig wat addertjes onder het gras zitten. Ook als het gaat om pensioen. Het is daarom zaak een gedegen due diligence pensioenonderzoek uit te laten voeren.

Werkingssfeer

Valt uw organisatie onder de werkingssfeer van een bepaald bpf (bedrijfstakpensioenfonds)? Dat is vaak onduidelijk voor de werkgever. Het staat beschreven in de verplichtstellingsbeschikking. Voor een leek zijn dit haast onleesbare documenten. Montae & Partners helpt werkgevers te bepalen of hij verplicht moet aansluiten bij een bpf. En wat de gevolgen zijn van het toepassen van een bepaalde cao. Wij maken de kosten van een eventuele overgang naar pensioenfonds of cao inzichtelijk. En begeleiden werkgevers in de overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds of cao.

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact