Zorg & Verzuim

Wie investeert in gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers kan kosten besparen.

Wij inventariseren, analyseren en adviseren bedrijven over werkgevers- en werknemersrisico’s op het gebied van zorg en arbeidsongeschiktheid. Zo heeft u meer invloed op het gezond houden van uw werknemers, met als gevolg het verlagen van verzuim.

Wij helpen u vooruit met gezond en duurzaam inzetbare werknemers, door optimaal gebruik te maken van uw verzekeringscontracten. Op slimme wijze verbinden wij de werkgever, werknemer, verzekeraar en andere stakeholders met elkaar. Hierdoor werken wij mee aan het verlagen van uw kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid (WIA).

Duurzame inzetbaarheid

Voor zowel de werkgever als medewerkers is het van belang dat medewerkers gezond, bevlogen en vitaal zijn. De werkgever heeft hierin een faciliterende rol. De werknemer is primair verantwoordelijk voor zijn eigen vitaliteit. Dit betekent een gezamenlijke uitdaging die vraagt om goede communicatie, inlevingsvermogen in de uitdagingen van elkaar en aandacht voor de dingen die er toe doen.

Montae & Partners ondersteunt werkgevers bij het onder controle krijgen en implementeren van de benodigde processen. Bij de interne communicatie hierover en bij de uitvoering van wet- en regelgeving rondom het voorkomen c.q. beperken van de gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Op een deskundige en betrouwbare manier.

Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat uw werknemers inzicht krijgen in de financiële gevolgen als zij kiezen voor deeltijdarbeid en deeltijdpensioen, eerder stoppen met werken, demotie, seniorenregelingen of vertrekarrangementen.

Wilt u meer weten over duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met onze specialist:

''Wij helpen u bij het invullen van uw beleid rondom duurzame inzetbaarheid voor al uw werknemers.''
''Een goede collectieve zorgverzekering is een belangrijk onderdeel binnen het gezondheidsbeleid van de werkgever. Het is méér dan alleen korting voor werknemers.''

Collectieve zorgverzekering

Door de steeds meer toenemende privatisering van de sociale zekerheid, is het voor werkgevers belangrijk dat werknemers gezond en inzetbaar blijven.

De overheid legt steeds meer (financiële) verantwoordelijkheden neer bij de werkgever. Dat vraagt om een slimme aanpak om uw werknemers zo gezond en vitaal mogelijk te houden. Als een werknemer toch ziek wordt, dan moet u de juiste middelen inzetten om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Een goede collectieve zorgverzekering is een belangrijk onderdeel binnen het gezondheidsbeleid van de werkgever. Het is méér dan alleen korting voor werknemers. Wij helpen u met de juiste dekkingen, toegespitst op uw verzuimproblematiek. Wij regelen dienstverlening op maat om zodoende de collectieve zorgverzekering optimaal te benutten en te integreren in uw gezondheidsbeleid.

Proactief informeert Montae & Partners u over de ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van uw huidige collectief zorgcontract. Verder ondersteunen wij u in de communicatie om zoveel mogelijk medewerkers te bereiken.

Wilt u meer weten over collectieve zorgverzekeringen? Neem dan contact op met onze specialist:

Verzuim, arbeidsongeschiktheid & Casemanagement

Uw werknemer wordt ziek. Vervelend voor uw werknemer. Maar vanuit praktisch en financieel oogpunt, ook voor u als werkgever. Helemaal als dit voor langere periode is. Wordt uw zieke werknemer na 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en volgt er een WIA uitkering, dan kunnen uw kosten nog verder oplopen. U bent als werkgever dan nóg 10 jaar (financieel) verantwoordelijk voor deze zieke werknemer.

Wij inventariseren uw (nationale en/of internationale) financiële werkgeversrisico’s. En adviseren u over de juiste keuze in het zelf dragen óf het verzekeren van deze risico’s. Hierbij richten wij ons op de volgende werkgeversrisico’s:

• Verzuimverzekeringen;
• Eigenrisicodragerschap Ziektewet;
• Eigenrisicodragerschap WGA.

Voor de werknemers richten wij ons op de volgende risico’s:
• WGA-hiaat, WIA-excedent en WIA-aanvulling;
• Collectieve ongevallenverzekering;
• Doorlopende zakenreisverzekering.

Het zelf uitvoeren van de Ziektewet- en WIA-begeleiding vraagt veel kennis, tijd en inspanning. En die zijn niet altijd beschikbaar. De casemanager moet namelijk de noodzakelijke kennis up-to-date houden. Het liefst beschikken over een klankbord. En daarnaast vaak ook nog andere werkzaamheden verrichten.Wij staan werkgevers hierin bij met ons partnerbedrijf Advance. Hierin beschikken wij over een team van ervaren Inzetbaarheidsspecialisten op het gebied van de Ziektewet en WIA. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij de uitvoering van het casemanagement geheel of gedeeltelijk overnemen.

Wilt u meer weten over verzuim, arbeidsongeschiktheid & casemanagement? neem dan contact op met onze specialist:

''Wij inventariseren uw (nationale en/of internationale) financiële werkgeversrisico’s. En adviseren u over de juiste keuze in het zelf dragen óf het verzekeren van deze risico’s. ''

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact