Zorg & Verzuim

Wie investeert in gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan geld  besparen.

Wij inventariseren, analyseren en adviseren bedrijven en publieke organisatie over werkgevers- en werknemersrisico’s op het gebied van zorg en arbeidsongeschiktheid. Zo heeft u meer invloed op het gezond houden van uw medewerkers.

Wij helpen u met gezond en duurzaam inzetbare medewerkers, door optimaal gebruik te maken van wet- en regelgeving in combinatie met uw verzekeringscontracten. Dit doen wij door het verbinden van de werkgever, medewerker, verzekeraar en andere stakeholders. Hierdoor verlagen uw kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid (WIA).

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip geworden waar alles in past. Het staat vaak hoog op de strategische agenda van een bedrijf of publieke organisatie.  

Ontwikkelingen
De stijgende AOW leeftijd zorgt ervoor dat uw medewerkers langer moeten doorwerken wat leidt tot vergrijzing op de arbeidsmarkt. Digitalisering gaat een steeds belangrijkere rol spelen, veranderingen wisselen elkaar snel af. Maar ook de werkdruk en de werkstress onder medewerkers nemen toe.

Waarom
Voor zowel de werkgever als de medewerker is het belangrijk bewust te zijn van deze ontwikkelingen en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Wanneer uw medewerkers vitaal zijn en met plezier arbeid verrichten leidt dit tot een betere werksfeer en hogere medewerkerstevredenheid. Daarnaast zijn uw medewerkers ook productiever, gemotiveerder en heeft u lagere verzuimkosten.

Ondersteuning
Montae & Partners ondersteunt werkgevers met het opstellen van een praktische aanpak Duurzame inzetbaarheid.  Dit doen wij door inzichtelijk te maken waar de mogelijkheden liggen. Vervolgens gaan wij samen met u een tijdspad maken en worden de gewenste interventies in kaart gebracht. Wij begeleiden u met de interne communicatie naar uw medewerkers.

Wilt u meer weten over duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met onze specialist:

''Wij helpen u bij het invullen van uw beleid rondom duurzame inzetbaarheid voor al uw werknemers.''
''Een goede collectieve zorgverzekering is een belangrijk onderdeel binnen het gezondheidsbeleid van de werkgever. Het is méér dan alleen korting voor werknemers.''

Collectieve zorgverzekering

Door de steeds meer toenemende privatisering van de sociale zekerheid, is het voor werkgevers belangrijk dat werknemers gezond en inzetbaar blijven.

De overheid legt steeds meer (financiële) verantwoordelijkheden neer bij de werkgever. Dat vraagt om een slimme aanpak om uw werknemers zo gezond en vitaal mogelijk te houden. Als een werknemer toch ziek wordt, dan moet u de juiste middelen inzetten om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Een goede collectieve zorgverzekering is een belangrijk onderdeel binnen het gezondheidsbeleid van de werkgever. Het is méér dan alleen korting voor werknemers. Wij helpen u met de juiste dekkingen, toegespitst op uw verzuimproblematiek. Wij regelen dienstverlening op maat om zodoende de collectieve zorgverzekering optimaal te benutten en te integreren in uw gezondheidsbeleid.

Proactief informeert Montae & Partners u over de ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt en hoe dat zich verhoudt ten opzichte van uw huidige collectief zorgcontract. Verder ondersteunen wij u in de communicatie om zoveel mogelijk medewerkers te bereiken.

Wilt u meer weten over collectieve zorgverzekeringen? Neem dan contact op met onze specialist:

Verzuim, arbeidsongeschiktheid & Casemanagement

Als werkgever kunt u te maken krijgen met kort- of langdurig verzuim van uw medewerker(s). Hoe lang het verzuim ook is, het kost u altijd geld. Wordt uw zieke werknemer na 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en volgt er een WIA uitkering, dan kunnen uw kosten nog verder oplopen. U bent als werkgever dan nóg 10 jaar (financieel) verantwoordelijk voor deze zieke werknemer.  

Wij inventariseren uw (nationale en/of internationale) financiële werkgeversrisico’s. En adviseren u over de juiste keuze in het zelf dragen óf het verzekeren van deze risico’s. Hierbij richten wij ons op de volgende werkgeversrisico’s:
• Verzuim (verzekeren of risico zelf dragen)
• Ziektewet (UWV, verzekeren of risico zelf dragen)
• WGA (UWV, verzekeren of risico zelf dragen)

Voor de werknemers richten wij ons op de volgende risico’s:
• Arbeidsongeschiktheid (WGA-hiaat, WIA-excedent en WIA-aanvulling);
• Ongevallen;
• Zakenreis;

Het zelf uitvoeren van de Ziektewet- en WIA-begeleiding vraagt veel kennis, tijd en inspanning. En die zijn niet altijd beschikbaar. De casemanager moet namelijk de noodzakelijke kennis up-to-date houden. Het liefst beschikken over een klankbord. En daarnaast vaak ook nog andere werkzaamheden verrichten. Wij staan werkgevers hierin bij met ons partnerbedrijf Advance. Hierin beschikken wij over een team van ervaren Inzetbaarheidsspecialisten op het gebied van de Ziektewet en WIA. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij de uitvoering van het casemanagement geheel of gedeeltelijk overnemen.

Wilt u meer weten over verzuim, arbeidsongeschiktheid & casemanagement? neem dan contact op met onze specialist:

''Wij inventariseren uw (nationale en/of internationale) financiële werkgeversrisico’s. En adviseren u over de juiste keuze in het zelf dragen óf het verzekeren van deze risico’s. ''

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact