AFM-jaarverslag 2023: speerpunten waren onder meer duurzaamheidstransitie, verdergaande digitalisering en Wtp-transitie

In het jaarverslag 2023 blikt de AFM terug op het afgelopen jaar. Een eerste speerpunt was verdergaande digitalisering, waarbij onder meer stappen zijn gezet in de voorbereiding van toezicht op DORA. Een tweede speerpunt was de duurzaamheidstransitie, waarbij de AFM vorig jaar onder meer de Leidraad duurzaamheidsclaims heeft gepubliceerd. Een derde speerpunt was de Wtp-transitie, waarbij de AFM zich afgelopen jaar vooral heeft gefocust op de inrichting van beleid voor de onderdelen van de Wtp-transitie waarop zij toezicht houdt en op het publiceren van Leidraden over onder meer keuzebegeleiding, de opdrachtbevestiging en het risicopreferentieonderzoek. In het jaarverslag wordt nader toegelicht welke activiteiten de AFM op deze en andere onderwerpen heeft ondernomen.  

Bron: AFM, 9 april 2024.