Beantwoording Kamervragen over betrokkenheid kritische experts bij totstandkoming Wtp

Naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen over de aanstelling van de regeringscommissaris transitie pensioenen, heeft de Eerste Kamerfractie van de PVV vervolgvragen gesteld over de betrokkenheid van onafhankelijke kritische pensioenexperts bij de totstandkoming van de Wtp en wat er met die eventuele kritische geluiden is gedaan. Demissionair minister Schouten licht in haar beantwoording toe dat bij de uitwerking van het Pensioenakkoord en de totstandkoming van de Wtp een groot aantal experts – met een diversiteit aan meningen – input heeft gegeven. De input is door het kabinet gewogen en in de Memorie van Toelichting bij de Wtp is verantwoording afgelegd over wat met die input is gedaan. De betrokkenheid van vele experts heeft er volgens Schouten mede voor gezorgd dat de Wtp op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat sprake is van een verantwoorde herziening van het pensioenstelsel.

Bron: Tweede Kamer, 16 april 2024.