Beantwoording Kamervragen over gelijke aanpassingen met spreiden in uitkeringsfase

Op 2 april 2024 heeft demissionair minister Schouten Kamervragen van de Tweede Kamerleden Joseph (NSC) en Vermeer (BBB) beantwoord. De Eerste Kamerleden Van Rooijen (50PLUS) en Van Gasteren (BBB) hebben identieke Kamervragen gesteld. In de beantwoording gaat de demissionair minister nog eens in op de uitvoeringsproblematiek rondom gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase van een solidaire premieregeling, waarvoor met lagere regelgeving een oplossing geboden gaat worden. Die methode kent als basis dat het voor de pensioenuitkering bestemde vermogen opgesplitst kan worden in een uitkeringsvermogen en spreidingsvermogen. Volgens de demissionair minister zijn andere methodes – de methodiek van Balter en Werker en de methodiek van Muns – administratief niet goed uitvoerbaar.

De demissionair minister kondigt aan dat het Besluit met de lagere regelgeving naar verwachting medio april 2024 ter internetconsultatie wordt aangeboden en medio 2024 in werking zal treden. In dit Besluit wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop deelnemers en pensioengerechtigden zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de gelijke aanpassingen met spreiden in de solidaire premieregeling en of het mogelijk is in de solidaire premieregeling een projectierendement te hanteren dat niet gelijk is aan de risicovrije rente.

Bron: Rijksoverheid.nl, 2 april 2024.