Brief Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid heeft op 29 maart 2024 een brief gestuurd aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer in voorbereiding op het Commissiedebat van 4 april 2024. Het doel van de brief is de Commissie een update te geven over de stappen van sociale partners in de afgelopen periode op het gebied van pensioenen. Zo is de derde voortgangsrapportage over de uitwerking van het aanvalsplan witte vlek gepubliceerd en het advies pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler. De Stichting van de Arbeid vindt het van groot maatschappelijk belang om het aantal werknemers zonder pensioen terug te dringen en dat alle werkenden – inclusief zelfstandigen – een toereikend pensioen kunnen opbouwen. Verder biedt de Stichting van de Arbeid ondersteuning aan decentrale partijen ten aanzien van de Wtp-transitie via het platform werkenaanonspensioen.nl en is de Taskforce Diversiteit en Inclusie opgericht.

Bron: Stichting van de Arbeid, 29 maart 2024.