CAP: nieuw V&A over gevolgen extra verlofspaaruren voor pensioengevend loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een V&A gepubliceerd waarin de vraag wordt beantwoord of het pensioengevend loon wijzigt als een werkgever na een wijziging van de voorwaarden van de verlofspaarregeling extra verlofspaaruren toekent. Het CAP concludeert dat toekenning van extra verlofspaaruren mogelijk leidt tot een stijging van het pensioengevend loon. In het V&A is aangegeven wanneer hiervan sprake is.

Het CAP heeft daarnaast het V&A geactualiseerd waarin de vraag wordt behandeld of per 1 januari 2024 een gelijkblijvende beschikbare premie in het oude fiscale pensioenkader, als gevolg van de wettelijke verlaging van de minimumleeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken van 21 jaar naar 18 jaar op dat moment diende te worden aangepast als de pensioenregeling nog niet voldeed aan het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wtp.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (Belastingdienst), 16 april 2024.