DNB hevelt onderdelen partiële beoordeling ‘vormgeving pensioenregeling’ over naar partiële beoordeling ‘vaststellen risicohouding’

DNB heeft de scope van de partiële beoordeling van de risicohouding uitgebreid. De onderdelen ‘beleggingsbeleid’ (zowel SPR als FPR) en ‘vormgeving toedelingsregels voor beschermings- en overrendement’ (SPR) worden overgeheveld van de partiële beoordeling ‘vormgeving pensioenregeling’ naar de partiële beoordeling ‘vaststellen risicohouding’. Aanleiding hiervoor zijn de eerste praktijkervaringen met partiële beoordelingen. Bijkomend voordeel is dat pensioenfondsen die wachten op de lagere regelgeving voor de collectieve uitkeringsfase alvorens zij een verzoek tot partiële beoordeling inzake de vormgeving van de pensioenregeling kunnen indienen, hun beleggingsbeleid nu reeds kunnen laten toetsen als onderdeel van de partiële beoordeling inzake het vaststellen van de risicohouding.  

De aanpassingen ten aanzien van de partiële beoordelingen gaan per direct (27 maart 2024) in. Reeds lopende partiële beoordelingen worden afgerond op basis van de tot 27 maart 2024 geldende scope van de partiële beoordelingen.

Bron: DNB, 27 maart 2024.