Evenwichtigheid Wtp-transitie: geen wiskundige formule, wel een onmisbare rol voor de actuaris

Cruciaal element in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is het wettelijke vereiste van een evenwichtige transitie. Dit is een open norm die niet kan worden gevangen in een wiskundige formule. In een artikel in De Actuaris duiden onze collega’s Anne-Marie Wiegers, Frank Janse en Remon Scheenstra het begrip ‘evenwichtige transitie’ vanuit een juridische blik en lichten zij toe dat de actuaris op verschillende manieren en momenten van toegevoegde waarde kan zijn richting sociale partners en pensioenfonds bij de evenwichtigheidsbeoordeling.

Lees meer