Factsheet voorschriften in DNB-beschikking over invaarmelding gepubliceerd

DNB heeft een factsheet gepubliceerd over de voorschriften in een DNB-beschikking ten aanzien van een invaarmelding. Pensioenfondsen dienen hun voorgenomen invaarbesluit en implementatieplan in te dienen bij DNB via een invaarmelding. Na beoordeling door DNB ontvangt het pensioenfonds een DNB-beschikking. In de DNB-beschikking kunnen nadere voorschriften zijn opgenomen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen voordat kan worden ingevaren. In het factsheet licht DNB het doel, de mogelijke inhoud en de status van de voorschriften toe alsmede het proces om voorschriften in een beschikking op te nemen. Naar verwachting worden in de DNB-beschikking standaard voorschriften opgenomen over het informeren van, rapporteren aan en een verklaring afgeven aan DNB gedurende de periode tussen de DNB-beschikking en de daadwerkelijke transitiedatum. Indien een pensioenfonds niet voldoet aan de voorschriften, kan DNB de beschikking om geen invaarverbod op te leggen heroverwegen.

Bron: DNB, 28 maart 2024.